Circular 56 COVID Contactes estrets en els centres educatius. Contactos estrechos en los centros educativos.

Benvolgudes families. S’adjunta inforgrafía del maneig de contactes estrets en els centres educatius publicada per les Conselleries de Salut i d’Educació.

Recordin que a l’entrada i sortida dels alumnes les famílies hi han de complir amb la normativa que comporta el dret de no dur… Llegeix més»

Circular 55 Consell Escolar Candidats. Consejo Escolar Candidatos.

Benvolgudes families

Adjuntam la presentació del Sr Bernardo Marin Garcia, candidat al Consell Escolar pel sector de famílies. Moltes gràcies per la seva col.laboració. Direcció

Adjuntamos la presentación del Sr Bernardo Marin Garcia, candidato al Consejo escolar por el sector de familias. Muchas gracias por su colaboración.… Llegeix més»

Circular 54 Consell Escolar Candidatures definitives i inici de la campanya electoral. Consejo Escolar candidaturas definitivas e inicio de la campaña electoral.

Benvolgudes families/Apreciadas familias

Informació de les candidatures definitives del sector famílies/Información de las candidaturas definitivas del sector famílias

CANDIDATURES  DEFINITIVES SECTOR FAMÍLIES

SRA M. FRANCISCA SILVESTRE MOLINA

SRA ELENA BORDOY CIFRE

SR BERNARDO MARIN GARCIA

Inici de la campanya electoral/Inicio campaña electoral  19/11/2021

Dia de votació de les families/Votación… Llegeix més»

Circular 50. Evacuació centre. Evacuación centro.

Estimades famílies.

Avui, davant una alarma d’emergència , s’ha posat en marxa el pla d’evacuació.

S’ha notificat a l’112, Policia Local i Bombers de Palma.

Donar a l’enhorabona als alumnes, als docents i al personal del centre per la ràpida resposta i l’organització.

Una salutació. Equip directiu

Apreciadas… Llegeix més»

Escoles UNESCO “Futurs de l’Educació.La nova normalitat”. Escuelas UNESCO ” Futuros de la Educación. La nueva normalidad”

Benvolgudes families

Com a centre membre de la Xarxa d’Ecoles UNESCO compartim amb vostès la iniciativa “Els futurs de l’Educació”, videos i enllaços a la nostra plana WEB.

La UNESCO ens proposa com a societat que pensem com la COVID-19 ens ha fet reavaluar el… Llegeix més»

Circular 49 Distància i ús de les mascaretes a l’entrada i sortida del centre.Distancia y uso de las mascarillas en la entrada y salida del centro.

Benvolgudes famílies

Segons el Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el… Llegeix més»

Circular 49.Centre UNESCO. Dia internacional contra la violència i l’assetjament a l’escola, inclòs el ciberassetjament. Dia internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso.

CEIPIEEM Son Serra centre de la REDPEA Escoles Associades a la UNESCO

Benvolgudes famílies,
Els Estats Membres de la UNESCO van designar el primer dijous de novembre de cada any com a Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament a l’Escola, inclòs el Ciberassetjament, reconeixent… Llegeix més»

Circular 45 Consell Escolar. Cens famílies definitiu. Censo familias definitivo.

Benvolgudes famílies.

Per donar compliment al calendari d’eleccions als consell escolar, aprovat per la Junta Electoral del centre, s’adjunta i pública el cens definitiu de famílies. També es pot consultar als taulons del centre dels carrers Maribel i Matamusinos.

Una salutació. Direcció centre

Apreciadas familias

Para dar cumplimiento… Llegeix més»

Circular 45 .Programa detecció hipoacúsia a 1r de primària. programa de detección de la hipoacusia en 1º de primaria.

Benvolgudes famílies.

Donada la impossibilitat de realitzar el cribratge auditiu escolar a 1r de primària  del Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Infantil ( Direcció General de Salut Pública i Participació, Conselleria de Salut) a causa de les restriccions ocasionades pel Covid… Llegeix més»

Circular 43 Actualització Pla de contingència: activitats extraescolars. Actualización Plan de contingència: Actividades extraescolares

Benvolgudes families

S’adjunta la darrera actualització del Pla de Contingència que serà efectiva a partir del mes de novembre. Rebran tota la informació per la plana WEB del centre, AFA i als taulons informatius a les portes d’accés al centre.

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias,

Se… Llegeix més»

Circular 41 Consell Escolar. Junta Electoral

Sorteig públic composició  Junta Electoral.                                   

A les 13’00 s’ha procedit al sorteig públic dels membres de la Junta Electoral.

Resultats

Representant famílies

0356 Sr EDWIN MEDINA AGUIRRE

Suplents:

0482 SRA PILAR R.J.

0293 SRA REBECA L.R.

Representant docents

0023 SR J. EMILI FRANCO

Suplents

0037 SR HECTOR M.

0019 SR LLORENÇ F.

El dia dia… Llegeix més»

Circular 38. Actualització important al·lèrgies alimentàries. Actualización importante alergias alimentarias.

Benvolgudes families

Per donar resposta a l’informe mèdic rebut avui  no és poden dur al centre capmena de fruits secs incloent-hi coques/pa/galletes amb fruits secs/semilles, o amb traces.

Aquesta mesura és d’aplicació immediata a partir de dilluns dia 27 de setembre per a tot… Llegeix més»

Circular 37 LListes provisionals baremació ajudes menjador escolar. Listas provisionales baremación ayudas de comedor escolar.

Avui, dia 24 de setembre,  s’han publicat les llistes amb la baremació provisional dels ajuts de menjador per aquest curs 2021-2022 i els alumnes exclosos.

S’adjunten els llistats.

D’acord amb la normativa de protecció de dades personals, aquest llistat no inclou els  noms i llinatges dels alumnes. 

Totes… Llegeix més»

Circular 35.Convocatòria reunió dietista empresa menjador escolar.Reunión dietista empresa comedor escolar.

Reunió Famílies Menjador curs 2021/22

El divendres dia 1 d’octubre, de 16 a 17 hores, es convoca via MEET a les families usuàries del menjador a una reunió amb la Sra. Maria Colomer, Dietista de l’empresa del menjador Can Arabí

Per participar s’ha d’omplir el qüestionari adjunt.

Gràcies.… Llegeix més»

Circular 33. Actualització Pla de Contingència 2021/22. Actualización Plan de Contingència curso 2021/22

Benvolgudes families s’adjunta l’actualització del Pla de Contingència del centre. Una salutació. La Direcció del centre.

Apreciadas familias se adjunta la actualización del Plan de Contingència del centro. Un saludo. La dirección del centro.

ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE CONTINGENCIA CURS 2021 (2)Llegeix més»

Circular 30 Convocatòria extraordinària mes de setembre EEM. Convocatoria extraordinaria mes de septiembre EEM.

Benvolgudes families,

S’adjunta la convocatòria per la prova d’accés de la nova matrícula EEM (mes de setembre).

Una salutació.Direcció

Apreciadas familias,

Se adjunta la convocatoria de las pruebas de acceso de la nueva matrícula EEM (mes de septiembre).

Un saludo. Dirección

20210915145624Baixa

Circular 29. Reunió dietista empresa menjador escolar.Reunión dietista empresa comedor escolar.

Benvolgudes families

Properament es publicarà a aquesta plana web el dia i l’hora de la reunió ,via MEET, de les famílies usuàries del menjador amb la Dietista de l’empresa del menjador Can Arabí.

Per poder participar serà necessari omplir el qüestionari que s’adjuntarà indicant l’adreça electrònica per ser convocats.… Llegeix més»

Circular 26. Adjudicació horaris, tutories i recollida instruments. Adjudicación horarios, tutorias y recogida de instrumentos.

Benvolgudes famílies

S’adjunta circular EEM amb la següent informació: adjudicació horaris, tutories i recollida instruments.

Una salutació. Direcció

Bienvenidas familias

Se adjunta circular EEM con la siguiente información: adjudicación de horarios, tutorias y recogida de instrumentos.

Un saludo. Direcció

CIRCULAR FAMILIES HORARIS, TUTORIES INSTRUMENT I ENTREGA INSTRUMENT (NOU ALUMNAT)… Llegeix més»

Circular 21 Documentació usuaris amb plaça reservada al servei d’escoleta i/o club del cole . Documentación usuarios con reserva de plaza.

Benvolgudes famílies

El dilluns dia 13 els alumnes amb plaça reservada als serveis d’escoleta i club del cole han d’entregar al centre els següents documents que s’adjunten. És imprescindible per poder fer ús dels serveis.

Full d’autoritzacions menjador i extraescolars signat pels dos progenitors o el/la progenitor/a… Llegeix més»

Circular 14 places reservades i llistes d’espera servei menjador escolar.

Benvolgudes famílies

S’adjunten els llistats dels usuaris de menjador per cursos per la seva consulta.

Les famílies que no han presentat els certificats de feina dels progenitors disposen fins dimecres dia 8 de setembre per presentar-los mitjançant el correu oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu

Recordin que… Llegeix més»

Circular 12. CURS 2021/22 FAMÍLIES ENSENYAMENTS DE MÚSICA. INFORMACIÓ IMPORTANT (SETEMBRE 21/22) PLIAS,TUTORIES I ADJUDICACIONS HORARIS MÚSICA MES DE SETEMBRE

Recordatori de la circular 73 publicada a la plana web amb data 28 de juny de 2021.

Circular PLIAS, TUTORIA i ADJUDICACIÓ HORARIS SETEMBRE 21-22

PROGRAMA DE LLOGUER D’INSTRUMENT ALUMNAT SON SERRA (PLIAS). (NOMÉS PER AL NOU ALUMNAT)

Amb l’objectiu de facilitar a les famílies… Llegeix més»

Circular 11.Beques i ajudes per alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Becas y ayudas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Benvolgudes famílies.Us informam que el termini per demanar beques i ajudes per alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu està obert fins al 30 de setembre.

Poden trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a… Llegeix més»

Circular 10 .Beques de menjador per al curs 2021/2022. Obert termini de presentació

Benvolgudes families

Tota la informació relativa a les beques de menjador per al curs 2021/2022 la trobaran a la següent pàgina web del Servei de Comunitat Educativa

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/rutes_de_trasnport_escolar_de_mallorca_curs_202122

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, del 6 al 17 de setembre de 2021 als… Llegeix més»

Circular 9 Al.lèrgies. Col.laboració de les famílies.

Benvolgudes famíliesPer greus situacions mediques durant aquest curs no poden dur al centre capmena de fruits secs incloent-hi coques/pa/galletes amb fruitssecs/semilles, o amb traces, xocolatines i la pasta de cacao ( tipusnocilla), determinades fruites (plàtan, taronja, mandarina,clementina,melicotó, paraguai, nectarina, prunes i kiwis i berenars amb… Llegeix més»

Circular 8 Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil curs 2021/2022.

Benvolgudes families

Tota la informació del Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil la trobaran publicada a aquesta plana web el 13 de maig.

Gràcies.Direcció.

Apreciadas familias

Toda la información del Fondo de recursos didácticos en Educación Infantil curso 2021/2022 la encontraran publicada en la pagina… Llegeix més»

Circular 7 Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música. Fondo de libros, recursos didácticos ,tecnológicos e instrumentos. Curso 2021/2022

Benvolgudes families

Tota la informació del Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música la trobaran a la circular núm 62 publicada a aquesta plana web el dia 14 de maig.

Gràcies.Direcció.

Apreciadas familias

Toda la información del Fondo de… Llegeix més»

Circular 6 curs 2021/2022. Accés al GESTIB.

Imatge Gestib (1)Baixa

Benvolgudes famílies

Recordin la necessitat de tenir l’accés al GESTIB actualitzat. És imprescindible llegir detenidament las instruccions i complir els terminis establerts.

S’adjunta la circular explicativa i l’imprès obligatori que s’ha de presentar al correu del centre ( ceipieemsonserra@educaib. eu).

Una… Llegeix més»

Circular 2. Material escolar primaria. Curs 2021/22

 
Benvolgudes famílies
S’adjunten els llistats  del material individual que cada alumne necessitarà  a primària el curs 2021/22.
Una salutació. Direcció
Buenas tardes
Se adjuntan los listados  del material individual que cada alumno necesitará en primaria el curso 2021/22.
Un saludo. Dirección.
 
_MATERIAL ESCOLAR 1r EP CURS 2021-2022
MATERIAL ESCOLAR 2n… Llegeix més»

Circular 1. Curs 2021/22. Orientacions famílies nouvingudes d’alumnes de tres anys. Orientaciones para las familias de alumnos de 3 años.

Benvolgudes famílies.
Vos adjuntam la salutació i indicacions de l’orientador del centre. Recordin consultar la plana web i en concret el calendari on estan convocades les reunions de principi de curs.
Una salutació
Direcció del centre.
CLICAR DAMUNT
Orientacions famílies nouvingudes_3 anys (1)
Orientaciones famílies 3 años
Apreciadas familias
Les adjuntamos… Llegeix més»

Informació: Procediment Taxa per l’expedició del Titol Acadèmic EEM.

 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies,Al document adjunt trobaran la informació per poder fer elpagament de la TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE TÍTOL ACADÈMIC.
Una vegada efectuat  el pagament  s’ha d’entregar el justificant  original a secretaria. Recordin que han de sol.licitar cita per telèfon.
El centre no fa fotocopies.
Una salutació. Direcció
 
Apreciadas familias,En… Llegeix més»

Circular 73 CURS 2021/22 FAMÍLIES ENSENYAMENTS DE MÚSICA. INFORMACIÓ IMPORTANT (SETEMBRE 21/22) PLIAS,TUTORIES I ADJUDICACIONS HORARIS MÚSICA MES DE SETEMBRE

 CIRCULAR ( CLICAR PER VEURE) 
Circular PLIAS, TUTORIA i ADJUDICACIÓ HORARIS SETEMBRE 21-22
PROGRAMA DE LLOGUER D’INSTRUMENT ALUMNAT SON SERRA (PLIAS). (NOMÉS PER AL NOU ALUMNAT)
Amb l’objectiu de facilitar a les famílies la gestió de lloguer, l’adquisició de l’instrument més adequat, assegurar  la recepció de l’instrument… Llegeix més»

Cantata EmOZcionart curs 2020/2021.

Benvolgudes Families
Aquest curs  hem acompanyat als nostres alumnes a reconèixer  i a treballar les emocions a totes les aules d’infantil i primària emprenent un gran i meravellós viatge  amb la història  de “El mag d’Oz”.

Cada curs o nivell ha escrit el seu guió amb la… Llegeix més»

Circular 72 Curs 2021/2022 Calendari reunions inici de curs. Calendario de reuniones inicio de curso.

Benvolgudes families
S’informa a les famílies que les reunions de families de  principi de curs  ja estan convocades.
A la plana web  clicant damunt  l’apartat calendari ( seleccionar mes de setembre ) trobaran les diferents convocatòries.
Una salutació.Direcció
 
Apreciadas familias
Se informa a las familias que las reuniones de familias… Llegeix més»

Circular 69 Convocatòria proves d’accés del alumnat de nova admissió pels ensenyaments integrats de música .

 
PROVES D’ACCÉS NOU ALUMNAT
ÚNICA CONVOCATÒRIA JUNY
ENSENYAMENTS DE MÚSICA  
Es convoca a tot l’alumnat que ha realitzat la sol·licitud d’admissió al CEIPIEEM SON SERRA  per al curs 21-22 a realitzar les proves d’accés als Ensenyaments de Música, en un única convocatòria de juny el proper Dimecres 16… Llegeix més»

Circular 67 Medidas excepcionales de prevención, contención, coordinación, organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covidien-19 para los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares durante el curso 2.021-2.022.

 
 
Apreciadas familias,
Se adjunta la Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, coordinación organización y funcionamiento para hacer frente… Llegeix més»

Circular 67 Mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 .

 
Benvolgudes famílies,
S’adjunta la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi… Llegeix més»

Circular 66 Audicions i Cantata curs 2020/2021. Audiciones y cantata curso 2020/2021.

 

 
 
ENLLAÇ/ENLACE:
https://sites.google.com/ceipsonserra.org/audicions-3r-trimestre-20-21/p%C3%A0gina-principal
Benvolgudes famílies,
Vos compartim aquest SITE on trobareu les AUDICIONS del 3r trimestre. Aquest trimestre participan 217 alumnes en les 10 especialitats que imparteix el centre: violí, violoncel, contrabaix, piano, percussió, clarinet, flauta travessera, saxo, trompa, trombó de vares i també els alumnes de… Llegeix més»

Circular 65. reunió famílies de 6è d’educació infantil. Reunión de familias de sexto de educación infantil.

 
 

Benvolgudes families
El divendres 11 de juny, de 16’30 a 17’30 hrs, està convocada la reunió
El pas d’infantil a primària
amb l’aplicació MEET ( google).
La primera setmana del mes  de juny rebran, al seu correu personal,  l’enllaç per poder accedir a la sessió.
Una salutació. Direcció centre
 
Apreciadas familias
El… Llegeix més»

Circular 64 Reunió famílies d’alumnes de segon de primària. Reunión familias de alumnos de segundo de primaria.

Children resting
 
 
Benvolgudes families
El divendres 18 de juny, de 16’30 a 17’30 hrs, està convocada la reunió
El pas de segon a tercer de primària
amb l’aplicació MEET ( google).
La primera setmana del mes  de juny rebran, al seu correu personal,  l’enllaç per poder accedir a la sessió.
Una… Llegeix més»

Circular 63 Audicions tercer trimestre i horari classes EEM mes de juny . Audiciones tercer trimestre y horario clases EEM mes de junio.

Benvolgudes famílies.
Vos informem que durant la setmana 31 de maig al 4 de juny , en horari de 8.30 a 13.30h  es realitzaran les audicions d’instrument dels alumnes   primària i ensenyaments de música. Durant aquesta setmana es permuten les classes d’Instrument i Llenguatge musical d’horabaixa per… Llegeix més»

Circular 62.Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música. Fondo de libros, recursos didácticos ,tecnológicos e instrumentos. Curso 2021/2022

 
 
Benvolgudes families.
Abans del 15 de juny de 2021 s’ha de fer, per a cada alumne, l’aportació de la  quota anual del Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música, aprovades per el Consell Escolar per al curs… Llegeix més»

Circular 63. Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil.Fondo de recursos didácticos Educación Infantil. CURS 2021/2022

 
Benvolgudes famílies.
Per al curs 2021-22, l’aportació de les famílies al Fons de recursos didàctics per a l’educació infantil, és de 55,00€ per alumne (aprovat pel Consell Escolar).
Abans del dia 15 de juny de 2021 les famílies han d’haver fet l’aportació corresponent per cada alumne… Llegeix més»

Circular 61. Mesures d’estiu. Medidas de verano

Benvolgudes famílies.
Pregam la seva col·laboració en els següents apartats.
Aigua
Donat que les fonts d’aigua estan clausurades  ( Pla de Contingència)  amb la pujada de temperatures  pregam que  tots els alumnes  duguin l’aigua suficient per a  la jornada escolar ( poden dur dues cantimplores/ampolles d’aigua. )
Mascaretes
Recordin que … Llegeix més»

Circular 60 PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022/proceso de escolarización curso 2021/22.

 
Informació del Procés d’admissió  pel curs 2021/2022
Información del Proceso de admisión curso 2021/2022
 
Pàgina principal /pàgina principal
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/?campa=yes
Preguntes freqüents i importants/preguntas frecuentes e importantes
https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/preguntes_frequents-4578/
Calendari/calendario del proceso
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/
Criteris de barem/creterios de baremo
https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/
Solicituds/solicitudes
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

 
Manual per a tramitar usuari cl@ve o Gestib per accedir a la sol.licitud… Llegeix més»

Circular 59. Calendari escolar curs 2021/22. Calendario escolar curso 2021/2022

Benvolgudes famílies:
El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2021/22 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada ahir per videoconferència.
El curs 2021/2022 tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs… Llegeix més»

Circular 58 .Tancament carrer Pardo Bazàn. Cierre Pardo Bazán.

 
 

 
Benvolgudes famílies 
Es recorda que el tancament del carrer Pardo Bazàn és una mesura de seguretat  pels alumnes i acompanyants a l’hora de mantenir les distàncies, l’horari indicat   i  respectar els grups estables de convivència a l’entrada/sortida del centre ( Pla de Contingència). 
El carrer no… Llegeix més»

Circular 57 RECORDATORI ACCÉS AL GESTIB. Recordatorio acceso al GESTIB

 
Benvolgudes famílies
Recordin que a les circulars 18 i 25 esta publicada la informació per accedir al GESTIB.S’adjunta la circular explicativa i l’imprès obligatori que s’ha de presentar al correu del centre ( ceipieemsonserra@educaib. eu).
Una salutació. Direcció del centre.
 
Apreciadas familias
Recuerden que en las circulares 18 y… Llegeix més»

Circular 56 Procés d’escolarització curs 2020/2021. Proceso de escolarización curso 2020/2021

 
Benvolgudes famílies.
S’informa del procés d’escolarització dels nous alumnes d’infantil i primària pel  curs 2021/2022.
Se informa del proceso de escolarización para los nuevos  alumnos de infantil y  primaria del curso 2021/2022.
 
Calendari d’admissió

En la següent adreça trobaran tota la informació.
En la siguiente dirección pueden consultar toda la… Llegeix més»

Reunió informativa famílies 6è EEM preparació proves d’accés als ensenyaments professionals de música.

 
Estimades famílies
Es convoca a les famílies a la reunió informativa per la  preparació proves d’accés als ensenyaments professionals de música  dels alumnes de 6è EEM .  Una salutació. Equip directiu.
Apreciadas familias
Se les convoca a la reunión informativa para la preparación de las pruebas de acceso… Llegeix més»

Ampliació del centre. Ampliación del centro.

 
Benvolgudes famílies.
La Conselleria d’Educació ha confirmat la previsió d’iniciar el projecte d’obres d’ampliació del nostre centre  aquest any 2021.  Es una fantàstica noticia!
Una salutació. Equip directiu 
Apreciadas familias
La Consejeria de Educación ha confirmado la previsión de iniciar el proyecto de obras de ampliación de nuestro centro  durante… Llegeix més»

Recordatori 10à circular. Al.lèrgies i berenars a l’aula. Col.laboració de les famílies.

 
RECORDATORI DE LA CIRCULAR DEL MES DE SETEMBRE
Es prega llegir atentament i complir estrictament  les indicacions.
Gràcies per col.laborar fent  de la nostra escola un centre  segur per a tots/es!      
Equip directiu CEIPIEEM Son Serra
 
CIRCULAR :  Circular-al.lèrgies-families
RECORDATORIO DE LA CIRCULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE
Se ruega… Llegeix més»

Circular 48 Aparcament dels vehícles al carrer Pardo Bazán. Aparcamiento de coches en la calle Pardo Bazán.

RECORDATORI URGENT
Tancament carrer Pardo Bazan i estacionament dels vehicles.
Benvolgudes famílies
S’han de respectar les indicacions dels voluntaris que col·laboren amb la comunitat educativa.
Una vegada posades les barreres al carrer Pardo Bazan no s’han de moure.
Les famílies que estacionen al carrer Pardo Bazan i no poden esperar… Llegeix més»

Castell d’OZ. El castillo de Oz.

Gràcies als alumnes de sisè A i B de primària per aquest fantàstic Castell de OZ.
                                                                  Preparant el nostre projecte final !
Gracias a los alumnos de 6º A y B por este maravilloso castillo de OZ.
                                                                    ¡ Preparando nuestro proyecto final!
 

Telèfons informació COVID per a les famílies. Teléfonos información COVID para las familias.

 
Us informam que els telèfons d’atenció a les famílies en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 són:InfoCOVID pediatria: 900 700 222InfoCOVID: 900 100 971
Una salutació.
Equip directiu.
 
Les informamos que los teléfonos de atencion a las familias en todos los aspectos relacionados con el COVID-10  son:
InfoCOVID… Llegeix més»

Circular 41. Medidas de prevención y síntomas compatibles con el COVID-19.

Superheroes Cheerful Kids Expressing Positivity Concept
 
 
Apreciadas familias.
Es imprescindible no bajar la guardia y recordar que ninguna medida de prevención por sí misma nos garantiza la seguridad, ya que el virus puede atravesar una o varias capas de protección.
Para ello, debemos continuar haciendo un uso correcto… Llegeix més»

Circular 41. Mesures de prevenció i símptomes compatibles amb la COVID-19.

Superheroes Cheerful Kids Expressing Positivity Concept

Benvolgudes famílies.
És imprescindible no baixar la guàrdia i recordar que cap mesura de prevenció per si mateixa no ens garanteix la seguretat, ja que el virus pot travessar una o diverses capes de protecció.
Per això, hem de continuar  fent un… Llegeix més»

40 circular . MASCARETA TIPUS FFP2 OBLIGATÒRIA PER A L’ASSIGNATURA DE COR CIRCULAR MASCARILLA TIPO FFP2 OBLIGATORIA PARA LA ASIGNATURA DE CORO

Benvolgudes famílies.
Els recordam que el dia 17 de desembre  varen  ser informats que com a mesura de seguretat dels seus fills/es  i  per normativa estatal ,segons consta a la  ​Resolució del BOIB de 28 de novembre de2020 Num .201 ANNEX Pla de Mesures de Prevenció,… Llegeix més»

38 CIRCULAR ORIENTACIONS VENTILACIÓ CENTRES EDUCATIUS . ORIENTACIONES VENTILACIÓN CENTROS EDUCATIVOS

 
Benvolgudes Famílies.
Adjuntam les orientacions rebudes,  per part de la Direcció General de Planificació i centres, relacionades amb la ventilació dels centres educatius.
Pregam que tornin a llegir la informació de la circular núm. 37 Mesures d’hivern que varen compartir amb vostès el divendres dia 8 de… Llegeix més»

36à circular Tancament carrer Matamusinos. Cierre calle Matamusinos.

 
Estimades Famílies
S’informa a totes les famílies del centre que manifesten la  seva  preocupació i inquietud amb relació al tancament del carrer Matamusinos a l’horari d’entrada i sortida dels alumnes que l’Equip Directiu i el Consell Escolar del centre varen reiterar la petició per escrit a l’Ajuntament de Palma… Llegeix més»

35a circular . Activitat extraescolar d’horabaixa Club del Cole. Actividad extraescolar de tarde Club del Cole.

 
 
 
 

 
 
Benvolgudes famílies
En compliment de l’apartat II, punt 5è  de l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 (BOIB 15 de desembre)
Queda temporalment suspesa l’activitat extraescolar d’horabaixa “Club del Cole”. El centre comunicarà a les famílies usuàries del servei qualsevol canvi de la… Llegeix més»

32 circular Fons de llibres del centre. Fondo de libros del centro.

 
 
Es prega a les families que encara no han abonat  la quota del Fons de Llibres i recursos didàctics corresponent al  curs 2020/2021 que facin l’abonament el mes aviat possible. Gràcies. Equip directiu.
 
 
Se ruega a las familias que todavía no han abonado la cuota del… Llegeix més»

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre 2020 por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán en vigor en la comunidad autónoma de las Illes Balears y por el cual se introducen se modificaciones puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020

Apreciadas familias.
Les adjuntamos el Acuerdo del Consejo de Gobierno  publicado en el BOIB el dia 15 de diciembre.
Muy importante  la lectura del  II apartado , en concreto el  punto 5º ( actividades extraescolares).
Dirección del centro.
 
Resolución diciembre
 
 
 
 
 
 
 

Llistat definitiu ajuts menjador (curs 2020/21). Listado definitivo ayudas comedor (curs 2020/21)

 
El passat dia  5 de desembre es va publicar al BOIB la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es concedeixen els ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics a alumnes escolaritzats en centres no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.  
La propera setmana… Llegeix més»

29à circular. Vídeo audicions d’instrument del 1r trimestre curs 2020-2021. Video audiciones de instrumento 1r trimestre curs 2020/2021.

 
Benvolgudes famílies,
Vos compartim aquest SITE on trobareu les AUDICIONS dels alumnes del 1r trimestre. Cada dia, abans de les 16.00h, vos compartirem el vídeo (amb tots els vídeos de l’alumnat que participa a cada audició).
Demanem a les famílies que col·laboreu i dediqueu una estona, durant… Llegeix més»

LListes provisionals baremació ajudes menjador escolar. Listas provisionales baremación ayudas de comedor escolar.

 
Avui, dia 16 de novembre,  s’han publicat les llistes amb la baremació provisional dels ajuts de menjador per aquest curs 2020-2021.
D’acord amb la normativa de protecció de dades personals, aquest llistat no inclou els  noms i llinatges dels alumnes. 
Totes les sol·licituds presentades tenen un codi… Llegeix més»

Resolución conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la consejera de Salud y Consumo de 10 de noviembre de 2020 por la que se modifican la Resolución conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la consejera de Salud y Consumo de 6 de julio de 2020 por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención y contención, coordinación y de organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el curso 2020-2021.

 

Se adjunta la Resolución publicada hoy dia 14 de noviembre en el BOIB. 
Resolució conjunta 10 de novembre.
 
Recuerden
Cada día, en  su casa,  antes de ir al centro deben tomar la temperatura  a sus hijos/as  .
Si tiene más de 37,5ºC no podrá acudir al centro.
Si la… Llegeix més»

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’ Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

 
 
S’adjunta la Resolució publicada al BOIB avui dia 14 de novembre.
Resolució conjunta 10 de novembre.
 
Recordin
Tots els alumnes abans d’anar al centre s’han de prendre la temperatura a casa.
Si l’alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre.
Si l’aparició de símptomes compatibles amb la… Llegeix més»

Circular número 27. Recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo con los niños.

Apreciadas familias
Ante los recientes hechos  acecidos durante  el horario de  salida en un centro educativo  de Palma,  recuerden  extremar la precaución y medidas de seguridad  con sus hijos/as tanto en los desplazamientos  como en  los horarios de  entrada y salida del centro. 
Les adjuntamos un enlace … Llegeix més»

26A CIRCULAR. RECORDATORI SALUT . RECORDATORIO SALUD.

Benvolgudes Familias
Adjuntam extracte de l’article de la Sra  Mònica Carol Torrades. Doctora en ciències biomèdicques i en farmacia. Farmacèutica publicat a la plana web https://espaiescoles.farmaceuticonline.com/polls/

 
Saps què és aquest animaló? Doncs sí, és un poll, i normalment no tenim un poll sinó que tenim polls!
Segurament… Llegeix més»

Pla de contingència digital Educación Infantil . Plan de contingencia digital.

 
 
Benvolgudes famílies,Seguint el Pla de contingència s’han de preveure i preparar les mesures per adaptar-se als diferents escenaris que es poden presentar al llarg del curs, seguint l’evolució de la pandèmia per la COVID-19.S’ha elaborat i iniciat el pla de contingència digital per poder fer… Llegeix més»

Pla de contingència digital 1r, 2n primària i UEECO. Plan de contingencia digital.

 
 
Benvolgudes famílies,Seguint el Pla de contingència s’han de preveure i preparar les mesures per adaptar-se als diferents escenaris que es poden presentar al llarg del curs, seguint l’evolució de la pandèmia per la COVID-19.S’ha elaborat i iniciat el pla de contingència digital per poder fer… Llegeix més»

24a Circular. Pla d’autoprotecció: simulacre d’evacuació. Plan de autoprotección: Simulacro de evacuación.

 

 
 
Benvolgudes famílies
Els informam que atesa la situació actual i la necessitat d’estar preparats per situacions d’emergència sobrevingudes, es fa necessari continuar realitzant simulacres, encara que s’han d’adaptar a la nova situació COVID.
Donades les característiques del centre els tutors/es i especialistes,estan fent  una tasca imprescindible explicant … Llegeix més»

21à circular Reunió de les famílies i el centre amb la Dietista del menjador. Reunión de las familias y el centro con la dietista del comedor escolar.

 
Benvolgudes famílies
El divendres dia 16 d’octubre, de 16 a 17 hores, es va celebrar via MEET una reunió amb la Sra. Maria Colomer, Dietista de l’empresa del menjador Can Arabí i les famílies usuàries del menjador. Va ser una sessió molt interessant i clarificadora. Com… Llegeix més»

Convocatòria ajudes menjador escolar 2020/2021. Convocatoria de ayudas comedor escolar 2020/2021.

 

S’informa a les famílies  de la publicació al BOIB ( 6 d’octubre de 2020)  de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de setembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents… Llegeix més»

19à circular families. Reunió amb la dietista del menjador escolar. Reunión con la dietista del comedor escolar.

 
 
 
 
Benvolgudes famílies .
El divendres dia 16 d’octubre, de 16 a 17 hores es convoca, via MEET, a les famílies usuàries del menjador a una reunió amb la Sra. Maria Colomer, Dietista de l’empresa del menjador Can Arabí.
Per poder participar és necessari omplir el qüestionari adjunt indicant l’adreça electrònica per ser… Llegeix més»

17à circular. Calendari escolar/Calendario escolar 2020/21

 
calendari curs 2020 2021
Calendari curs 2020 2021 BOIB
 
Benvolgudes famílies
Calendari Escolar    2020/2021 (recordatori)
Inici de curs
Infantil i primària dia 10 de setembre
Ensenyaments musicals 5 d’octubre
Fi de curs
Infantil i primària dia 22 de juny  
Ensenyaments musicals  dia 22 de juny 
 
Vacances de Nadal
Del 23 de… Llegeix més»

11a circular Beques i ajudes per alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Becas y ayudas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

 

 
 
Benvolgudes famílies.
Us informam que el plaç per demanar beques i ajudes per alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu està obert fins al 30 de setembre.
 
Tramitació:
 
1. Cumplimentar la sol·licitud en línia en http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-infantil/becas-ayudas-premios/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html i imprimir-la.
2. Recopilar la documentació adjunta si és necessari.
3.… Llegeix més»

10à circular. Al.lèrgies. Col.laboració de les famílies.

 
Es prega llegir atentament i complir estrictament  les indicacions.
Gràcies per col.laborar fent  de la nostra escola un centre  segur per a tots/es!      
Equip directiu CEIPIEEM Son Serra
Se ruega leer detenidamente y  cumplir  estrictamente las indicaciones.
¡Gracias por colaborar  haciendo de nuestro colegio  un centro seguro para… Llegeix més»

8a circular.RECORDATORI COVID Responsabilitat de les famílies.

 
Children resting
 
Benvolgudes famílies.
La situació actual implica, per part de les famílies, actuacions obligatòries i un compromís amb la societat .
El centre fa un seguiment diari del seu compliment.  Gràcies per la seva col·laboració.
Per favor han de tornar a llegir el document adjunt.
 
Apreciadas familias.
La situación actual implica, por parte de las… Llegeix més»

6a circular. Inici del curs: organització , horaris i accesos per nivells a l’actual escenari (B)

 
 
Benvolgudes famílies com varem explicar a les reunions de principi de curs adjuntam l’organització , horaris i accesos per nivells a l’actual escenari (B)
Bon curs!
Equip Directiu
 
ENTRADAS I SORTIDES DELS ALUMNES AMB DATA D’INCORPORACIÓ.
Apreciadas familias, como se ha indicado en las reuniones de principio de… Llegeix més»

4ª circular .ENSENYAMENTS DE MÚSICA Curs 2020-21ADJUDICACIONS HORARIS, TUTORIES INSTRUMENT I ENTREGA INSTRUMENT (NOU ALUMNAT). Actualitzat setembre

ENSENYAMENTS DE MÚSICA Curs 2020-21
ADJUDICACIONS HORARIS, TUTORIES INSTRUMENT 
I ENTREGA INSTRUMENT (NOU ALUMNAT). Actualitzat setembre
Benvolgudes famílies,
 

  1. ADJUDICACIÓ HORARIS ENSENYAMENTS DE MÚSICA:

La notificació de l’adjudicació d’horaris per mail al correu electrònic de les famílies l’horari lectiu individual d’horabaixa de tots els alumnes que cursen els ensenyaments de… Llegeix més»

Inici del curs 2020/2021 Pla de Contingència

 
Benvolgudes famíliesEl CEIPIEEM SON SERRA ha de reprendre l’educació presencial per al curs 2020-2021.Amb la finalitat de què el funcionament del centre es desenvolupi en les millors condicions de seguretat, s’han d’adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries que determinin les autoritats sanitàries i educatives.En… Llegeix més»

Emmagatzament, afinació i manteniment d’instruments.

Vos recordem que les famílies dels alumnes que, a partir de primer de primaria,  cursen els ensenyaments de música han de col·laborar amb la quantitat d’una quota anual de 20 euros en concepte taquilles (violí,clarinet, flauta, trompa, saxo, trombó de varas), emmagatzematge d’instruments (violoncels i contrabaixos) i afinació/manteniment de l’instrumental del centre que utilitza l’alumnat (Piano i Percussió).

Quota notificada a Conselleria i aprovada per Consell Escolar 2017-18.

_QUOTA TAQUILLA castellà CATALÀ

Comiat Claustre CEIPIEEM SON SERRA

Benvolgudes famílies
A l’inici del confinament la música es va sentir a tot el món.Hem cantat, dansat, escoltat  cançons  entre balcons, concerts en terrasses, tenim melodies compartides que han trencat molts silencis i ens han agermanat. I també hem recordat els difícils moments  viscuts.La música té un valor… Llegeix més»

Pla de Contingència pel curs  2020/2021

Estimades famílies
Durant aquest confinament han rebut (plana web, correu del centre, famílies enllaç) tota la informació, instruccions i normatives publicades.Com a òrgan de govern col·legiat el Consell Escolar ( amb representació de les famílies, de l’AFA, dels docents i de l’Ajuntament de Palma) ha estat puntualment informat, s’han fet consultes… Llegeix més»

UNESCO.Futurs de l’educació: Aprendre a esdevenir

CEIPIEEM Son Serra centre Xarxa UNESCO

Quins tipus de futur volem forjar?

El 13 de maig varem compartir a la plana web  una enquesta de la UNESCO sobre el futur qué volem. 

Avui compartim un video per a tots/es

https://youtu.be/qfOdCS8nSc0

La iniciativa global “Futurs de l’Educació: aprendre a esdevenir” té com objectiu repensar com el coneixement i l’aprenentatge poden donar forma al futur de la humanitat i del planeta. Mirant el 2050 i més enllà, la iniciativa desitja reimaginar com l’educació i el coneixement poden contribuir al bé comú. La iniciativa està catalitzant el debat de com el coneixement, l’educació i l’aprenentatge necessiten ser reimaginats en un món que està esdevenint més complex, incert i precari. Aquesta iniciativa mobilitza les diferents maneres de ser i saber amb l’objectiu de contribuir a la intel·ligència col·lectiva. Es basa en un procés de consulta ampli i obert que implicarà joves, docents, societat civil, governs, empreses i altres sectors. El treball està sent guiat per una Comissió Internacional d’alt nivell formada per intel·lectuals de diversos camps i regions del món. Al final del 2021, la Comissió publicarà un informe global per compartir una visió cap al futur de com l’educació i l’aprenentatge pot ajudar-nos a esdevenir allò que volem esdevenir.

La iniciativa global “Futuros de la Educación: aprender a ser” tiene como objetivo repensar como el conocimiento y el aprendizaje pueden dar forma al futuro de la humanidad y del planeta. Mirando en 2050 y más allá, la iniciativa desea reimaginar como la educación y el conocimiento pueden contribuir al bien común. La iniciativa está catalizando el debate de cómo el conocimiento, la educación y el aprendizaje necesitan ser reimaginados en un mundo que está aconteciendo más complejo, incierto y precario. Esta iniciativa moviliza las diferentes maneras de ser y saber con el objetivo de contribuir a la inteligencia colectiva. Se basa en un proceso de consulta amplio y abierto que implicará jóvenes, docentes, sociedad civil, gobiernos, empresas y otros sectores. El trabajo está siendo guiado por una Comisión Internacional de alto nivel formada por intelectuales de diversos campos y regiones del mundo. Al final del 2021, la Comisión publicará un informe global para compartir una visión hacia el futuro de como la educación y el aprendizaje puede ayudarnos a convertirse en lo que queremos devenir.

Assignatura Religió catòlica/Valors socials i cívics

A l’article 18 de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, s’indica que els alumnes i les alumnes de primària han de cursar les àrees següents del bloc d’assignatures específiques en cadascun dels cursos:
b) Religió, o… Llegeix més»