Objectiu de centre 2022/23. Objetivo de centro 2022/23

Creativitat, il·lusió, art, sorpresa,recurs, motivació, descobriment, habilitats, joc, eina, confiança i treball en equip… és la màgia. CEIPIEEM Son Serra.

Creatividad, ilusión, arte, sorpresa, recurso, motivación, descubrimiento, habilidades, juego, herramienta, confianza y trabajo en equipo… es la magia. CEIPIEEM Son Serra.