Tallers i Trobades per a families

TALLERS I TROBADES PER A LES FAMÍLIES DEL CENTRE

Cada curs el centre ofereix  Tallers i Trobades per a les famílies del centre fora de l’horari lectiu dels alumnes que presenten  temàtiques  diverses responent a consultes, inquietuds  de les famílies  amb un caire informatiu/divulgador.

Organitzades pel centre i amb la col.laboració de l’AFA , queden reflectides a la programació general anual, coordinadas pel centre sota la supervisió i aprovació del consell escolar.

Les propostes d’activitats es publiquen a la plana web, a l’Agenda escolar, per Famílies Enllaç i  per circular  si és necessari tornar una inscripció.

Taller per a Famílies “ESPAI D’APRENDRE A EDUCAR” ( subvencionat pel Centre i l’Ajuntament de Palma)

Amb la psicòloga-terapeuta Dª Xisca Muñoz, és una trobada  anual en tres sessions per compartir i aprendre.

1ª sessió    L’IMPACTE DE LES PANTALLES A LA VIDA FAMILIAR  (les pantalles ens uneixen o ens separen?. com protegim als nostres fills a l’entorn digital?.l’edat de la primera pantalla.nins i nines empantallats: conseqüències)

2ª sessió  TALLER TEÒRIC-PRÀCTIC D’EDUCACIÓ AFECTIU SEXUAL (donar informació fiable i aclarir  dubtes en relació a la educació afectiu-sexual dels nins i nines.Quan i com tractar aquest tema.    )

3A sessió LA IMPORTÀNCIA DEL LÍMITS (l’educació implica protecció i la protecció comporta la capacitat de posar límits i normes que protegeixin als nostres fills i filles dels seus propis fets i dels fets dels altres.)

 

Xerrada  informativa a càrrec de l’àrea de Participació Ciutadana de la Policia Nacional  ( anul.lada per la situació de confinament)

Com cada curs  s’han programat  tres sessions de formació en horari lectiu  pels nostres alumnes de cinquè i sisè de primària relacionades amb internet  “Ciberexperts “ i “Ciberassetjament”,  a càrrec de l’àrea de Participació Ciutadana de la Policia Nacional ( aprovades a la PGA anual)  .

Com a part del programa i donades les inquietuds manifestades per  vostès , la Policia Nacional ofereix a les totes famílies del centre ( Infantil i primària) una  xerrada per tractar  els següents  temes Ciberassetjament, Grooming (adults que intenten enganyar als menors per Internet per obtenir fotos, vídeos o trobades), Sexting (publicació de  fotografies íntimes), Apps, jocs i continguts inapropiats.

 

 El pas d’infantil a primària            

 Com a  inici del procés de canvi d’etapa dels seus fills d’infantil a 1r de primària  el centre  convoca a les famílies de 6è d’educació Infantil  per tractar tots els  temes necessaris per facilitar la incorporació a primària  tant a nivell de grup,  a nivell acadèmic ( normativa, assignatures, avaluació…)  com a nivell individual, social i familiar.

 

El pas de segon a tercer de primària

 

El centre convoca a les famílies per tractar tots els  temes necessaris per facilitar la incorporació dels alumnes al primer curs d’ensenyaments elementals de música. El pas de primària a secundària

Dins el protocol de coordinació amb els Instituts de referència ( IES Emili Darder, Ies Guillem Sagrera i IES Joan Maria Thomàs) es convoca una reunió amb les famílies de sisè per donar a conèixer les característiques de l’etapa de secundària obligatòria (ESO) i els projectes educatius dels instituts.