Activitats d’adults

Les activitats extraescolars d’adults estan, organitzades pel centre i l’AFA , recollides a la programació general anual, coordinadas pel centre sota la supervisió i aprovació del consell escolar. La participació és voluntària , el fet de participar implica acceptar i complir les normes d’organització del centre. Cada curs es proposen diferents activitats . El centre reb propostes de la comunitat educativa i de diferents ’entitats culturals o veïnals. Dates: d’octubre a juny ( revisable).