3r, 4t, 5è i 6è Informació

Es parteix d’una metodologia centrada en l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge i del treball interdisciplinar com a metodologia de centre, que integra la música i els continguts curriculars de primària

  • Educació inclusiva. Identifica i respon a la diversitat de les necessitats de l’alumnat.
  • Metodologia activa i significativa.
  • Aprenentatge competencial.
  • Processos d’aprenentatge que tenen a veure amb el context, l’entorn i la realitat propera dels alumnes, des d’una visió transversal i interdisciplinar.
  • Treball de les matemàtiques i les ciències des d’una manera vivencial, manipulativa, experimental i participativa.
  • Una educació que fomenta la creativitat artística i literaria
  • Projecte interdisciplinar de centre, en el que participen tots els alumnes del centre des d’un model de treball col·laboratiu i que parteix d’un objectiu de centre comú. 
  • L’Orquestra i el Cor com a element cohesionador. 
  • Ús de les Tecnologies d’Aprenentatge i el Coneixement a l’aula (Chromebooks a 4t, 5è i 6è de Primària).

Els Ensenyaments Elementals de música es cursen de forma integrada i interdisciplinar amb els 4 darrers cursos d’Educació Primària. 

Implica una jornada lectiva més extensa, que juntament amb les matèries pròpies d’Educació Primària, es dediquen de 2 hores setmanals de Llenguatge musical, 1h setmanal d’instrument individual, 1h setmanal de col·lectiva, 1h de cor i 1h de conjunt instrumental (Orquestra de corda i Banda de vent per 1r i 2n EEM  i 1.5h de Orquestra els cursos de 3r i 4t EEM)

El total d’hores lectives per 3r i 4t de primària amb els EEM integrats és de 28 hores setmanals i de 28,5h pels alumnes de 5è i 6è amb els EEM integrats. 

Les especialitats instrumentals que actualment ofereix el centre són: Violí, Violoncel, Contrabaix, Viola,Flauta travessera, Clarinet, Saxòfon, Trompa, Piano , Percussió, Trombó i Trompeta.

chicos en un festival

 

HORARI

3r i 4t Primària i Ensenyaments Elementals de Música

8’30 a 13’30h

Currículum de primària que integra 3 hores setmanals de música (llenguatge musical, cor i col·lectiva d’instrument)

13’30 a 17’30

Horaris individuals d’instrument (1h setmanal), una segona hora setmanal de llenguatge musical (grup) i 1 hora setmanal de Conjunt instrumental (Banda vent / Orquestra corda)

 

HORARI

5è i 6è Primària i Ensenyaments Elementals de Música

8’30 a 13’30h

Currículum de primària que integra 3 hores setmanals de música (llenguatge musical, cor i col·lectiva d’instrument)

13’30 a 17’30

Horaris individuals d’instrument (1h setmanal), una segona hora setmanal de llenguatge musical (en grup) i 1’5 hores setmanals d’Orquestra

 

HORARI

3r, 4t, 5è i 6è Primària (Progressivament es va extingint amb el pla d’estudis de Primària integrat amb els Ensenyaments Elementals de Música, per a tots els alumnes)

8’30 a 13’30h

Currículum de primària que integra 2 hores setmanals de música (Música de primària i Cor)

Grupo de chicos grandes en círculo en el campo hablando

 

 

Per a més informació pots contactar amb nosaltres