Xarxa escoles UNESCO

https://aspnet.unesco.org/es-es

Què son les escoles associades a la UNESCO?

Les Escoles Associades a la UNESCO van néixer el 1953, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar.

Actualment participen en aquest pla més de vuit mil cinc-cents centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària).

Les escoles associades inclouen en el seu projecte educatiu els temes següents:

  • Els problemes mundials i el paper de les organitzacions del sistema de les Nacions Unides en la seva resolució.
  • La difusió i el respecte dels drets humans.
  • El coneixement dels altres països i les altres cultures, a partir del coneixement i de la valoració de la cultura pròpia.
  • L’anàlisi dels problemes mediambientals.
  • El desenvolupament sostenible i la qualitat de l’educació.

Les escoles associades a la UNESCO incorporen com a eixos transversals, integrades en el marc de les assignatures, l’educació per a la cooperació i la pau internacionals.

El projecte educatiu del nostre centre contribueix, a més, a la consecució de diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

En concret els següents objectius:

ODS 4 Educació de qualitat: Projecte de centre integració curricular, xarxa de centres Innovadors de les Illes Balears (Xarxa PIP).

ODS 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles.

ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenible

ODS 13: Acció pel clima

ODS 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

ODS 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.

 

 

La Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA) vincula a instituciones educativas de todo el mundo en torno a un objetivo común: construir los baluartes de la paz en la mente de los niños y los jóvenes. Las más de 11,500 escuelas asociadas de la redPEA en 182 países trabajan para promover, en la práctica, el entendimiento internacional, la paz, el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y la educación de calidad.

La redPEA –un motor de la innovación y la calidad en la educación– es reconocida como un mecanismo de implementación eficaz para alcanzar la meta sobre la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM) y la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – Educación 2030.

La redPEA se basa en tres enfoques complementarios:

 

  1. Creación: Como laboratorio de ideas, la redPEA está desarrollando, probando y difundiendo materiales educativos innovadores y promoviendo nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje relacionados con los valores y las prioridades centrales de la UNESCO.

 

  1. Enseñanza y aprendizaje: A través del desarrollo de capacidades y del uso de enfoques de enseñanza y aprendizaje innovadores y participativos en áreas temáticas específicas de la redPEA, los directores de escuela, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad escolar integran los valores de la UNESCO y se convierten en modelos a seguir en su comunidad y más allá de ella.

 

  1. Interacción: La redPEA ofrece a sus actores oportunidades para que se conecten e intercambien experiencias, conocimientos y buenas prácticas con escuelas, individuos, comunidades, políticos y la sociedad en general.

 

La redPEA se coordina a los niveles internacional y nacional. La coordinación internacional de la red la encabeza un equipo especial en la sede de la UNESCO en Paris. A nivel país, las Comisiones Nacionales para la UNESCO designan a los Coordinadores Nacionales de la redPEA. Los directores, maestros y alumnos de las escuelas asociadas encabezan las actividades en el terreno.

 

Per a més informació pots contactar amb nosaltres