Preguntes freqüents

1.- Quin és l’horari d’atenció al públic de secretaria? 

  • Consultar el Pla de Contingència

2- El meu fill ha de prendre una medicació a l’escola, com ho puc fer?

Com a norma general un alumne no  ha d’assistir al centre si presenta alguns d’aquests signes  (febre superior o igual a 38º, dificultat respiratòria, diarrea o deposicions amb sang o moc, vòmits intensos, erupcions a la pell, amb febre, lesions bucals o nafres a la boca, conjuntivitis purulenta). En cas de no assistència els pares o tutors legals han de signar un justificant. S’ha d’evitar que l’horari d’administració de medicaments coincidesqui amb l’horari escolar.. El personal del centre educatiu domés pot administrar un medicament si té l’autorització escrita de la persona responsable de l’alumne (s’ha de recollir el document oficial a secretaria Annex I Autorització de la persona responsable per a l’administració de medicaments). la medicació dels alumnes ha d’estar sempre custodiada per una adult ( no ficar-la dins la motxilla, bosseta,etc). La medicació dels alumnes ha d’esser entregada a un alumne que la custodiarà.

3-  Si al meu fill se li detecta una malaltia crònica, he d’avis sar al centre? Quines mesures hem de prendre?

Sí. En cas de que al seu fill/a se li detecti una malaltia crònica ho ha d’informar al centre aportant la documentació sol.lcitada per el centre Annex I ( fitza de l’alumne) Annex II (informe clínic) Annex III ( autorització per trasllat al centre de salut) i Annex IV (Autorització de la èrsona responsable per a la’administració de medicaments).a instruccions).

4.- Com puc autoritzar perquè un dia determinat una persona pugui recollir al meu fill a la surtida? 

En principi s’ha d’omplir al documents d’autorització del centre i excepcionalment cridant al centre i enviant un correu electrònic al centre amb les dades i DNI de la persona a la qual s’autoritza, exclusivament per aquell dia.

5.- A partir de quina hora es poden recollir els alumnes que fan ús del menjador i per quina porta?

A partir  de les 15h per la porta del carrer Matamusinos. A les 15.30 domés romandran al centre els alumnes amb horari lectiu.

6. Quin és l’horari de les activitats extraescolars?

L´horari de les activitats extraescolar és de 15.30 a 17.00h.

7.- Com puc sol.licitar plaça de menjador?

A través de la sol.licitud de plaça.

 

8.- Fins quina hora la família d’un alumne eventual  pot avisar que no quedarà a menjador?

A les 10 es dóna per tancada la llista diària del menjador. A partir d’aquesta hora no es pot modificar, ni afegir usuaris ni retornar un tiquet ja comptabilitzat, en aquest cas el tiquet tampoc servirà per un altre dia. 

 

11.- Quin és l’horari  de l’escoleta matinera? 

Desde les 7.00h fins les 8.30

12.-Com puc contactar amb l’AFA?

A través del correu electrònic afasonserra@gmail.com

13.- Com puc fer per accedir al Gestib?

A través de secretaria sol.licitant un formulari d’usuari.

 

Per a més informació pots contactar amb nosaltres