1r i 2n Informació

Es parteix d’una metodologia centrada en l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge i del treball interdisciplinar com a metodologia de centre, que integra la música i els continguts curriculars de primària

 • Educació inclusiva. Identifica i respon a la diversitat de les necessitats de l’alumnat.
 • Una educació respetuosa amb el desenvolupament de l’infant, amb els diferents ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions, a la vegada que fomenta la interrelació i la cohesió de grup. 
 • Metodologia activa i significativa.
 • Aprenentatge competencial.
 • Processos d’aprenentatge que tenen a veure amb el context, l’entorn i la realitat propera dels alumnes, des d’una visió transversal i interdisciplinar.
 • Treball de les matemàtiques des d’una manera vivencial, manipulativa, lúdica i participativa.
 • Una educació que fomenta la creativitat. 
 • Projecte interdisciplinar de centre, en el que participen tots els alumnes des d’un model de treball col·laboratiu i que parteix d’un objectiu de centre comú. 

A 1r i a 2n de primària, els alumnes comencen aquesta nova etapa amb la integració de les assignatures d’iniciació musical al currículum de primària des d’un plantejament interdisciplinar (música/àrees de primaria).Tots els alumnes comencen l’assignatura d’instrument amb alguna de les especialitats que actualment ofereix el centre (Violí, Violoncel, Contrabaix, Viola, Flauta travessera, Clarinet, Saxòfon, Trompa, Trombó, Piano i Percussió ). La iniciació musical es completa amb les assignatures de llenguatge musical i Cor. 

Tots els alumnes, a partir de 1r de primària, compten amb l’acompanyament, seguiment i coordinació d’una doble tutoria formada per el tutor d’instrument i el tutor de primària.

 

Els objectius  de la iniciació musical són: 

 • Engrescar, motivar i afavorir una vinculació positiva de l’alumne amb la música
 • Familiaritzar-se amb el llenguatge musical
 • Participar en l’acte de fer música col·lectivament
 • Desenvolupar la creativitat, l’expressió i la comunicació
 • Conèixer i explorar els instruments que s’imparteixen al centre

 

El total d’hores lectives per 1r i 2n de primària amb la Iniciació musical integrada és de 26,5 hores setmanals

 

 •  

HORARI

1r i 2n Primària i Iniciació als ensenyaments de música

8’30 a 13’30h

Currículum de primària que integra 3 hores setmanals de música (llenguatge musical, cor i col·lectiva d’instrument)

13’30 a 17’30

Horaris individuals d’instrument (30 minuts setmanals) i una segona hora setmanal de llenguatge musical (grup)

niños en el coro cantando

niños de excursión

 

Per a més informació pots contactar amb nosaltres