Circular 61 “Dies de cultura i del llibre “La màgia de compartir”.Dias del libro y cultura “La magia de compartir”. “Paradeta de llibres de segona mà”.

Benvolgudes families

El dies 17, 18 i 19 d’abril es duran a terme les Jornades Dies de cultura i del llibre “La màgia de compartir” i la Paradeta de llibres de segona mà, amb la col.laboració de l’AFA del nostre centre.

Amb relació a la Paradeta recordar-los

Què volem?

 • valorar tots els llibres.
 • evitar tirar-los als fems.
 • Els doblers recaptats es destinaran a la nostra Cantata al TRUI Teatre, sota la supervisió del Consell Escolar del centre.

Cóm?

Els/les alumnes ja poden dur al centre els llibres que ja no llegeixen o que tenen repetits i en bon estat. Els preguem que revisin abans l’estat i contingut dels llibres aportats. Gràcies.

Durant la paradeta podràn adquirir qualsevol llibre al preu d’un euro.

 GRÀCIES PER A LA SEVA COL.LABORACIÓ

TOTS EDUCAM

Apreciadas familias

Los días 17, 18 y 19 de abril se llevarán a cabo las Jornadas Días de cultura y del libro “La magia de compartir” y la Paradeta de libros de segunda mano, con la colaboración de la AFA de nuestro centro.

Con relación a la Paradeta recordarles 

¿Qué queremos? 

Valorar todos los libros, reutilizarlos y evitar tirarlos

El dinero recaudado se destinará a nuestra Cantata en el TRUI Teatre, bajo la supervisión del Consejo Escolar del centro. 

¿Cómo?

Los alumnos/as ya pueden traer al centro los libros que no leen o tienen repetidos y que estan en buen estado.Les solicitamos revisar antes el contenido y estado de los libros aportados. Gracias.                              

Durante la Paradeta se podrá adquirir cualquier libro al precio de un euro.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

TODOS EDUCAMOS