Circular 49 Música i moviment i iniciació musical.

Benvingudes famílies,

El llenguatge musical és el conjunt de signes sonors i escrits que permeten la comunicació a través de la música, és per a la música allò que la gramàtica i el vocabulari són per a qualsevol llengua.

Els elements més importants del llenguatge musical que treballem en la iniciació musical són el ritme i la melodia, per això  des de l’equip de Música i Moviment i Llenguatge musical oferim a les famílies, recursos per cantar, jugar i veure les activitats que es treballen a classe.

Pels més petits podem cantar fragments o peces curtes i amagar-ne d’altres, llegir les notes, picar el ritme…

ENTRE TOTS/ES HO ACONSEGUIREM CREAR HÀBITS DE FEINA, MOLT IMPORTANT A LLARÇ TERMINI PER AL LLENGUATGE MUSICAL I PER A TOTS ELS APRENENTATGES !

En aquest SITE trobareu 

  • Cançoner
  • Àudios
  • Vídeos explicatius.
  • Altres activitats per a Iniciació per a infants de 1r i 2n de Primària

Salut i música

Equip docent de llenguatge musical CEIPIEEM Son Serra

ENLLAÇ https://sites.google.com/ceipsonserra.org/musica-i-moviment?usp=sharing

Apreciadas familias,

El lenguaje musical es el conjunto de signos sonoros y escritos que permiten la comunicación a través de la música, es para la música lo que la gramática y el vocabulario son para cualquier lengua.

Los elementos más importantes del lenguaje musical que trabajamos en la iniciación musical son el ritmo y la melodía, por eso desde el equipo de Música y Movimiento  y  Lenguaje musical ofrecemos a las  familias, recursos para cantar, jugar y conocer las  actividades que se trabajan en clase.

Para los más pequeños podemos cantar fragmentos o piezas cortas y esconder otras, leer las notas, picar el ritmo…

ENTRE TODOS/AS LO CONSEGUIREMOS CREAR HÁBITOS DE TRABAJO, MUY IMPORTANTE EN LARZO PLAZO PARA EL LENGUAJE MUSICAL Y PARA TODOS LOS APRENDIZAJES !

En este SITE encontrará

  • Cancionero
  • Audios
  • Videos explicativos.
  • Otras actividades para Iniciación para niños de 1º y 2º de Primaria

Un saludo.

Equipo docente de lenguaje musical CEIPIEEM Son Serra