Circular 4 Famílies enllaç. Familias enlace. Curs 22/23.

Benvolgudes famílies

El dimarts, dia 18 de juliol, vàrem celebrar la reunió final del curs 22/23 de Famílies Enllaç.

El centre vol agrair a totes les famílies enllaç i a la coordinadora, la seva col·laboració, participació i desenvolupament de les seves funcions de forma tan generosa i amb un fort compromís amb tota la comunitat educativa.

Es varen tractar dubtes, suggeriments, necessitats i interessos generals.

Entre altres, es va informar de

Les obres de millora al nostre centre que s’han iniciat avui dia 20 de juliol.

El canvi pendent de les quatre fonts de pati.

Ombra pati infantil : davant la manca de compromís i resposta dels órgans competents , l’AFA i el centre (per acord del Consell Escolar) estan fent les gestions per instal·lar, de forma conjunta, al més aviat possible l’ombra al pati d’infantil.

Millores pati : s’estan dissenyat donant resposta a les necessitats i peticions de l’assemblea de delegat d’aula i dels docents.

Cantata” La màgia” pendents de l’entrega de l’enregistrament de la Cantata  per l’empresa contractada. S’avisarà a les famílies per la plana web.

Durant els mesos de juliol i agost trobaran a la plana web i al GESTIB tota la informació necessària pel proper curs  ( actualització llistats, reunions al calendari, novetats, documentació, convocatòries…) .

A l’estiu, finalitzat el període lectiu, les famílies enllaç estan de vacances. Gràcies.


Una salutació
Direcció.

Apreciadas familias

El martes, día 18 de julio, celebramos la reunión final del curso 22/23 con las Familias Enlace.

El centro quiere agradecer a todas las familias enlace y a la coordinadora, su colaboración, participación y desarrollo de sus funciones de forma tan generosa y con un gran compromiso con toda la comunidad educativa.

Se trataron dudas, sugerencias, necesidades e intereses generales.

Entre otros temas se informó sobre

Las obras de mejora en nuestro centro que se han iniciado hoy, dia 20 de julio.

El cambio pendiente de las cuatro fuentes de patio.

Sombra patio infantil: ante la falta de compromiso y respuesta de los órganos competentes, el AFA y el centro (por acuerdo del Consejo Escolar) están haciendo las gestiones para instalar, de forma conjunta, y lo antes posible el sombra en el patio de infantil.

Mejoras patio: se están diseñando dando respuesta a las necesidades y peticiones de la asamblea de delegados de aula y de los docentes.

Cantata" La magia" pendientes de la entrega de la grabación de la Cantata por la empresa contratada. Se avisará a las familias por la página web.

Durante los meses de julio y agosto encontrarán en la página web y en el GESTIB toda la información necesaria para el próximo curso (actualización listados, reuniones en el calendario, novedades, documentación, convocatorias...). 

En verano, finalizado el período lectivo, las familias enlace están de vacaciones.Gracias.

Un saludo
Dirección.