Circular 31 Informació de les activitats extraescolars per l’alumnat del centre. Actividades extraescolares para el alumnado del centro.

Benvolgudes famílies.

Les activitats extraescolars  estan recollides a la programació general anual, organitzades per l’AFA i coordinades pel centre sota la supervisió i aprovació del consell escolar.

La participació és voluntària i el fet de participar implica acceptar i complir les normes d’organització del centre.

Cada curs es proposen diferents activitats . El centre reb propostes de la comunitat educativa i de diferents entitats culturals o veïnals.

Inici mes de novembre.

Per fer ús del servei

A l’inici de cada curs escolar, una vegada aprovades pel Consell Escolar, el centre publicarà les propostes d’activitats, horari, preu i places disponibles  

A les circulars 31, 32 i 33 trobaran la informació de les activitats. S’ha d’omplir la fitxa d’autoritzacions adjunta.

Una salutació. Direcció del centre.