Circular 85. Entrades i sortides tercer trimestre escolar ( a partir 25 d’abril). Entradas y salidas tercer trimestre escolar ( a partir 25 de abril).

Benvolgudes famílies

S’adjunta l’horari d’entrades i sortides del tercer trimestre escolar. Gràcies. Una salutació. Direcció.

ENTRADES

Les famílies acompanyen als seus fills/es fins a la porta del carrer (Maribel o Matamusinos) i no poden d’accedir al recinte del centre.

Els alumnes de primària ( de 1r, 6è i aula UEECO) poden entrar, de forma voluntària, a partir de les 8,20 al recinte escolar pel carrer Matamusinos quedant sota la supervisió de docents.


Els alumnes d’infantil entraran, per torns segons quadre adjunt, a partir de les 8,30 hores pel carrer Maribel. A la porta del carrer els recollirà la seva mestra per accedir al recinte escolar.


Es prega la màxima puntualitat, recordin que una vegada tancades les portes d’accés dels carrers no es podrà accedir al centre fins a les 9 hores i amb la justificació del retard anotada per la familia a l’agenda escolar o quadern d’infantil.

SORTIDES

Les famílies esperen al carrer davant la porta corresponent i no poden d’accedir al recinte del centre.


Els alumnes de primària i aula UEECO surten a les 13,30 pel carrer Matamusinos, els professors els acompanyen fins a la porta de sortida.


Els alumnes d’infantil surten, per torns segons quadre adjunt, pel carrer Maribel amb el següent ordre :
13,20 h 3 anys (4t d’infantil). 13,25 h 4 anys ( 5è infantil) 13,30 h 5 anys ( 6è d’infantil)


A les 13,30h. es tancaran les portes del centre. Cap alumne pot romandre al centre si no està fent ús del menjador sota la supervisió dels monitors/es o classes de música sota la supervisió del docent corresponent. En cas d’incompliment reiterat es notificarà als serveis corresponents.

Apreciadas familias. Se adjunta el horario de entradas y salidas del tercer trimestre escolar. Gracias. Un saludo. Dirección.

ENTRADAS

Las familias acompañan a sus hijos/as hasta la puerta de la calle (Maribel o Matamusinos) y no pueden acceder al recinto del centro.

Los alumnos de primaria ( de 1º, 6º y aula UEECO) pueden entrar, de forma voluntaria, a partir de las 8,20 en el recinto escolar por la calle Matamusinos quedando bajo la supervisión de docentes.

Los alumnos de infantil entrarán, por turnos según cuadro adjunto, a partir de las 8,30 horas por la calle Maribel. En la puerta de la calle les recogerá su maestra para acceder al recinto escolar.

Se ruega la máxima puntualidad, recuerden que una vez cerradas las puertas de acceso de las calles no se podrá acceder al centro hasta las 9 horas y con la justificación del retraso anotado en la agenda escolar o cuaderno de infantil.

SALIDAS

las familias esperan en la calle frente a la puerta correspondiente y no pueden acceder al recinto del centro.

Los alumnos de primaria y aula UEECO salen a las 13,30 por la calle Matamusinos, los profesores les acompañan hasta la puerta de salida.

Los alumnos de infantil salen por la calle Maribel con el siguiente orden (ver cuadro adjunto): 13,20 h 3 años (4º infantil). 13,25 h 4 años ( 5º infantil) 13,30 h 5 años ( 6º infantil)

A las 13,30 h. se cerrarán las puertas del centro. Ningún alumno puede permanecer en el centro si no está haciendo uso del comedor bajo la supervisión de los monitores/as o clases de música bajo la supervisión del docente correspondiente. En caso de incumplimiento reiterado, se notificará a los servicios correspondientes.