34 circular Agenda Escolar 2020/2021.

 

Es prega a les families que encara no han abonat  l’Agenda Escolar 2020/2021  que es va entregar a tots els alumnes de primària a l’inici del curs,  facin l’abonament el mes aviat possible.

Gràcies.

Equip directiu.

Se ruega a las familias que todavía no han abonado la Agenda Escolar 2020/2021 que se entregó  a todos los alumnos de primària al inicio del curso,  realicen al abono con la mayor brevedad posible.

Gracias.

Equipo directivo.