Circular 128.Estudi per visibilitzar l’impacte de l’ús de les pantalles en els infants de 0-6 anys. Estudio para visibilizar el impacto del uso de las pantallas en los niños de 0-6 años.

Des de l’Institut per a l’Educació a la Primera Infància en col·laboració amb la UIB, s’està realitzant un estudi per visibilitzar l’impacte de l’ús de les pantalles en els infants de 0-6 anys. Pregam a totes les famílies la seva col·laboració. Gràcies, Direcció.

Desde el Instituto para la Educación en la Primera Infancia en colaboración con la UIB, se está realizando un estudio para visibilizar el impacto del uso de las pantallas en los niños de 0-6 años. 
Rogamos a todas las familias su colaboración. Gracias, Dirección.

enquesta