Circular 40. Consell Escolar Candidatures definitives i inici de la campanya electoral. Consejo Escolar candidaturas definitivas e inicio de la campaña electoral.

Benvolgudes families/Apreciadas familias

Informació de les candidatures definitives del sector famílies/Información de las candidaturas definitivas del sector famílies.

CANDIDATURES  DEFINITIVES SECTOR FAMÍLIES

Sra. Antònia Hernández Sampol

Sr. Guillem Pérez Mas.

Inici de la campanya electoral/Inicio campaña electoral  18/11/2022

Dia de votació de les families/Votación de las familias 30/11/2022

Taula Electoral sector família/mesa electoral   horari votació… Llegeix més»

Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat

Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a… Llegeix més»