Circular 143 RECORDATORI MOTXILLES ESCOLARS. MOCHILAS ESCOLARES.

Benvolgudes famílies,

una vegada finalitzat el curs des de l’escola reiteram la nostra preocupació davant la sobrecàrrega de les motxilles escolars i també l’ús de motxilles que no s’ajusten a les necessitats de càrrega ni a la mida dels infants.

Per això, vos compartim una sèrie d’indicacions que ofereix el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Espanya amb la intenció de tenir cura de la salut i benestar dels nostres alumnes:

  • Distribuir be el pes en organitzar la motxilla. S’han de col·locar els objectes més pesats a la part propera a l’esquena; i després posar els més lleugers.
  • No portar pes innecesari. El pes total no ha de sobrepasar el 10% del pes corporal de l’infant. Si excedeix el pes, millor portar una motxilla de rodes. Revisar diàriament que només portin el material escolar necessari per aquell dia *.
  • Motxilla amb anses: Els tirants han de ser amplis i encoixinats. Ha de començar a l’alçada de les espatlles i acabar a la zona lumbar, una poc per sota de la cintura. No ha de sobrepasar el tors de l’infant.  Ha d’anar penjada de les dues espatlles.
  • Motxilla amb rodetes. Es recomenable per portar càrregues grans, entre el 10 – 20% del pes de l’infant. Per evitar lesions, doncs suposa un esforç asimètric en estirar amb un braç, s’ha d’empènyer enlloc d’arrossegar-la. A l’hora de salvar obstacles com les escales, l’infant ha d’agafar  la motxilla en braços aferrada al cos o portar-la penjada a l’esquena per les anses correctament ajustades.

Esperem que aquests consells els ajudin a l’hora de preparar les motxilles pel curs vinent. Gràcies.

Comissió de Salut del centre.

*circular 34 curs 23/24 Recordatori tasques escolars a la llar .

Apreciadas familias, 

Una vez finalizado el curso , desde la escuela, les reiteramos nuestra preocupación ante la sobrecarga de las mochilas escolares y también el uso de mochilas que no se ajustan a la necesidad de carga ni al tamaño de los alumnos.

Por ello, les compartimos una serie de indicaciones que ofrece el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de España, con la intención de cuidar de la salud y el bienestar de nuestros alumnos:  

  • Distribuir bien el peso al organizar la mochila. Hay que colocar los objetos más pesados en la parte más cercana a la espalda; y después poner los más ligeros.
  • No llevar peso innecesario. El peso total no debe sobrepasar el 10% del peso corporal del niño. Si excede el peso, mejor llevar una mochila con ruedas. Revisar diariamente que sólo lleven el material escolar necesario para aquel día*. 
  • Mochila con asas: Los tirantes deben ser anchos y acolchados. Tiene que empezar a la altura de los hombros y acabar en la zona lumbar, un poco por debajo de la cintura. No ha de sobrepasar el torso del niñ@. Tiene que ir colgada de los dos hombros. 
  • Mochila con ruedas. Es recomendable para llevar cargas grandes, entre el 10 – 20% del peso del niñ@. Para evitar lesiones, pues supone un esfuerzo asimétrico al estirar con un brazo, se debe empujar en lugar de arrastrarla. A la hora de salvar obstáculos como las escaleras, el/la niñ@ tiene que coger la mochila en brazos y pegarla al cuerpo o llevarla colgada por las asas correctamente ajustadas. 

Esperamos que estos consejos les ayuden a la hora de preparar las mochilas para el próximo curso. Gracias.

Comisión de salud del centro.

*circular 34 curs 23/24 .Recordatorio tareas escolares en casa.