Circular 141 . Resultats de les proves d’accés de l’alumnat nouvingut.

Amb la present circular es fan públics els resultats de les proves d’accés de l’alumnat nouvingut.

Mediante esta circular se hancen públicos los resultados de las pruebas de acceso del nuevo alumnado.

NOM ALUMNEINSTRUMENT SOL·LICITAT i CURSRESULTAT
T.A. TIRSOCLARINET ( 1R EEM)7
T.A.ROMANCLARINET ( 1R INICIACIÓ)5,75
J.R. PETRAVIOLÍ ( 1R INICIACIÓ)7,85
J.R. CLAUDIAVIOLÍ (2N INICIACIÓ)7,65
A.C.MAYKELVIOLI (1R INICIACIÓ)8,35
S.F. LIAVIOLÍ ( 1R INICIACIÓ)6,15

Reclamacions fins el dimarts 02/07/2024: ceipieemsonserra@educacib.eu 

Reclamaciones hasta el martes 02/07/2024: ceipieemsonserra@educacib.eu 

LLorenç Ferrer Nadal

Cap d’estudis adjunt de música.