Circular 147. Curs 24/25 Usuaris menjador escolar . Usuarios comedor escolar.

Bon dia.

Com es va indicar a la circular 137, les famílies que han presentat, de forma presencial a la secretaria, la documentació sol·licitada a la circular, tenen plaça de menjador adjudicada pel curs vinent.

Les sol·licituds que no s’han confirmat de forma presencial, queden anul.lades i són places vacants pel pròxim curs.

El mes de setembre s’obrirà un nou termini per sol.licitar plaça a partir d’octubre.

Gràcies. Direcció del centre

Buenos dias

Como se les va indicar en la circular 137, las familias que han presentado de forma presencial en secretaria, la documentación indicada en la citada circular, tienen plaza de comedor adjudicada para el próximo curso escolar.

Las solicitudes que no se han confirmado de forma presencial, quedan anuladas y son plazas vacantes para el próximo curso.

En septiembre se abrirá un nuevo plazo para solicitar plaza a partir de octubre.

Gracias. Dirección centro.