Circular 138 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE TÍTOL ACADÈMIC.TASA PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULO ACADÉMICO

Benvolgudes famílies.

Al document adjunt trobaran la informació per poder fer el pagament de la TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE TÍTOL ACADÈMIC.

Una vegada efectuat  el pagament  s’enviarà el justificant  al correu ceipieemsonserra@educaib.eu .

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias.

En el documento adjunto encontraran la información para poder realizar el pago de la TASA PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULO ACADÉMICO.

Una vez efectuado el pago se enviará el justificante al correo ceipieemsonserra@educaib.eu.

Un saludo. Dirección