Circular 127. Participació famílies Campanya DESPLASTIFICA’T Xarxa d’escoles UNESCO

Com Escola UNESCO volem reconèixer a les famílies del nostre centre ( un 17% del total) que varen participar de forma conjunta amb els seus/ves fills/es omplint  el formulari de la circular 58 i assenyalant als menys dos compromisos per dur a terme com a família..

Junts eduquem als ciutadans i ciutadanes de demà! Gràcies per la seva participació.

Presentam les propostes que varen fer com a famílies. Moltes gràcies. Comissió UNESCO

Como colegio UNESCO queremos reconocer a las familias del centro ( un 17% del total) que participaron de forma conjunta con sus hijos/as rellenando el cuestionario que se presentó en la circular Circular 58 , marcando dos de los compromisos propuestos para llevarlos a cabo como famílias.

!Juntos educamos a los ciudadanos y ciudadanas de mañana! Gracias por su participación.


Les presentamos las propuestas que nos hicieron llegar como famílias. Muchas gracias. Comisión UNESCO.

Informació i qüestionari.