PROVES D’ACCÈS . Única convocatoria setembre. Ensenyaments musicals.

Es convoca a tot el nou alumnat matriculat a  educació primària pel curs 2020/2021 a realitzar les proves d’accés als Ensenyaments de Música, en un única convocatòria.

Dimarts 8 de setembre a les 10 hores alumnes nouvinguts  de 1r i 2n de primària.

Dimarts 8 de setembre a les 12 hores alumnes  nouvinguts de 3r,4t,5è i 6è.

Es imprescindible complir amb l’horari establert

Els alumnes han de venir acompanyats per una sola persona.

Tant l’alumne com l’acompanyant han de dur la mascareta posada.

A l’entrada a l’edifici es registraran  les seves dades personals en el document de control i, en cap cas accederan, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19,o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.

Equip directiu CEIPIEEM Son Serra