Circular 69 Convocatòria proves d’accés del alumnat de nova admissió pels ensenyaments integrats de música .

 

PROVES D’ACCÉS NOU ALUMNAT

ÚNICA CONVOCATÒRIA JUNY

ENSENYAMENTS DE MÚSICA  

Es convoca a tot l’alumnat que ha realitzat la sol·licitud d’admissió al CEIPIEEM SON SERRA  per al curs 21-22 a realitzar les proves d’accés als Ensenyaments de Música, en un única convocatòria de juny el proper Dimecres 16 de JUNY a les 15.30 hores (1r, 3r i 4t de primària / curs 21-22)

  • 2 vacants d’instrument a 1r EP (*)
  • 3 vacants d’instrument a 3r EP (*)
  • 3 vacants d’instrument a 4t EP (*)

(*) L’alumnat realitzarà la prova d’accés Lenguatge musical i la prova d’instrument únicament en les especialitats que es preveu disponibilitat de quota (violí, viola, violoncel i piano) per al curs 21-22.

 

PREINSCRIPCIÓ: L’alumnat i les seves famílies hauran de realitzar la preinscripció abans del 15 de juny (inclòs)  indicant l’ordre de preferència d’instrument emplenant AQUEST FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS

Mesures COVID a tenir en compte per realitzar les proves d’accés(previstes al pla de contingència 20-21):

  • Es imprescindible complir amb l’horari establert
  • Els alumnes han de venir acompanyats per una sola persona.
  • Tant l’alumne com l’acompanyant han de dur la mascareta posada.
  • A l’entrada a l’edifici es registraran  les seves dades personals en el document de control i, en cap cas accederan, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19,o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.

Equip directiu CEIPIEEM Son Serra