Circular 5 Curs 2021/2022.Actualització horaris d’entrades i sortides

Benvolgudes families

Recordin respectar els horaris establerts pel centre, les distàncies de seguretat i l’obligatorietat de la mascareta per accedir al centre. Per facilitar l’entrada es penjaran a les baranes exteriors els cartells amb l’hora, curs i lloc on s’ha de fer la fila.

Es prega la màxima puntualitat ja que

Seguint les normes del centre i del Pla els alumnes que arriben tard no poden accedir al centre durant l’entrada d’un altre grup i hauran d’esperar fora del centre amb la mascareta, mantenint les distàncies de seguretat fins que puguin accedir.

S’adjunta la graella d’horari actualitzada.

Gràcies. Direcció

Apreciadas familias

Recuerden que deben respetar los horarios estbalecidos , las distancias de seguridad i la obligatoriedad de la mascarilla para acceder al acentro. Para facilitar la entrada se colgaran en las barreras los letreros con la hora, curso i lugar donde hacer la fila.

Cumpliendo con las normas del centro y del Plan los alumnos que llegan tarde no pueden accder al centro durante la entrada de otro grupo de convivencia i deben esperar fuera del centro con mascarilla i manteniendo las distancias de seguridad hasta que se les indique que pueden acceder.

Gracias. Direccion del centro