Disseny Universal de l’Aprenentatge. Diseño Universal del Aprendizaje.

Un gran equip format en innovació educativa. Programa de Millora i Transformació de la Conselleria d’Educació (PMT) .CEIPIEEM Son Serra.

Un gran equipo formado en innovación educativa. Programa de Mejora y Transformación de la Consejeria de Educación ( PMT) .CEIPIEEM Son Serra.