CIRCULAR 113Assajos Orquestra Banda i Cor del 12 al 21 de juny al mati.Ensayos Orquesta Banda y Coro del 12 al 21 de junio por la mañana.

Assajos Orquestra Banda i Cor setmanes 12 al 21 de juny al mati

Alumnat de Banda Orquestra de 4t

DIJOUS dia 15: dur partitures i instruments.

DILLUNS dia 19: dur partitures i instruments.

Alumnat Orquestra de 5è i 6è

Dimarts 13: dur partitures i instruments

Dimarts 20: dur partitures i instruments

Alumnat Banda de 5è i 6è: 

Dijous 15: dur partitures i instruments

Dimarts 20: dur partitures i instruments

Fe d’errades: a la circular en paper que els hem fet arribar hi ha un error. L’alumnat orquestra de 5è i 6è no assaja el dijous 15.

Gràcies. Cap estudis EEM

Ensayos Orquesta Banda y Coro semanas 12 al 21 de junio por la mañana

Alumnado de Banda Orquesta de 4º

JUEVES día 15: traer partituras e instrumentos

LUNES día 19: traer partituras e instrumentos

Alumnado Orquesta de 5º y 6º

Martes 13: traer partituras e instrumentos

Martes 20: traer partituras e instrumentos

Alumnado Banda de 5º y 6º:

Jueves 15: traer partituras e instrumentos

Martes 20: traer partituras e instrumentos

Fe de erratas: en la circular en papel que les hemos entregado hay un error. El alumnado de orquesta de 5º y 6º no ensaya el jueves 15.

Gracias

Jefe de estudios EEM