Dotació d’aules digitals. Dotación de aulas digitales.

 

 

Benvolgudes famílies
Volem informar-les que la Conselleria d’Educació ha dotat al centre de dues aules digitals basades en un panel interactiu de 86″ amb un dispositiu Android-Box, per donar resposta a l’actual organització del centre i al desdoblament del curs de 4t de primària davant la situació actual (Pla de Contingència del centre).
Actualment totes les aules del centre tenen un PDI o una pantalla interactiva.
Agrair a la Conselleria d’Educació la inversió feta.
Direcció del centre.

 

Apreciadas famílias
Les informamos que la Consejería de Educación ha dotado al centro de dos aulas digitales basadas en un panel interactivo de 86 "con un dispositivo Android-Box para dar respuesta a la actual organización del centro y al desdoblamiento del nivel de 4º de primaria ante la situación actual (Plan de Contingencia del centro) .
Actualmente todas las aulas del centro tienen un PDI o una pantalla interactiva.
Agradecer a la Consejería de Educación la inversión realizada.
Dirección del centro.