Circular 42. Concert de Nadal. Concierto de Navidad.

Benvolgudes famílies.
Us comuniquem que el Concert de Nadal de primària es durà a terme al nostre centre el dijous dia 21 de desembre de 2023 sempre que la meteorología ho permeti.

A les 10’45 fins les 11’00 obertura de porta del Carrer Matamusinos.
A les 11:15 començarà el concert amb el següent ordre d’actuacions:
1R LLOC: ORQUESTRA DE 4T
2N LLOC: BANDA DE 4T
3R LLOC: COR DE 1R I 2N
4T LLOC: ORQUESTRA DE 5È I 6È
5È LLOC: ORQUESTRA DE 5È I 6È + COR 1R I 2N
6È LLOC: COR 5È I 6È
7È LLOC: COR 3T I 4T
8È LLOC: BANDA DE 5È I 6È
9È LLOC: BANDA DE 5È I 6È + COR 3R I 4T

El concert acabarà a les 13:15 aproximadament.
El concert es durà a terme al pati de primària, a l’aire lliure.
Les famílies han d’assistir a tot el concert ( de 11.15 fins les 13’15).
Aquest dia els alumnes, a les 13’30 hores, sortiran per les portes habituals ( infantil carrer Maribel, primària carrer Matamusinos)
Abans del concert s’haurà d’omplir el formulari (un formulari per familia) amb el nombre d’assistents per alumne ( màxim dues persones per família) per poder tenir una previsió total d’assistència. Al mateix formulari podeu indicar si podeu col·laborar muntar i desmuntar l’escenari. Aquest formulari es tancarà el dilluns dia 18/12/22.

Gràcies.
Una salutació. Equip directiu

Apreciadas familias.

Le comunicamos que el Concierto de Navidad de primaria se llevará a cabo en nuestro centro el jueves día 21 de diciembre de 2023 siempre que la meteorología lo permita.

De las 10.45 hasta las 11.00 apertura de puertas de la calle Matamusinos.

A las 11:15 empezará el concierto con el siguiente orden de actuaciones:

1R LUGAR: ORQUESTA DE 4T

2º LUGAR: BANDA DE 4T

3R PUESTO: CORO DE 1R Y 2N

4T LUGAR: ORQUESTA DE 5º Y 6º

5º LUGAR: ORQUESTA DE 5º Y 6º + CORO 1R Y 2N

6º LUGAR: CORO 5º Y 6º

7º LUGAR: CORO 3T Y 4T

8º LUGAR: BANDA DE 5º Y 6º

9º LUGAR: BANDA DE 5º Y 6º + CORO 3R Y 4T

El concierto terminará, aproximadamente,  a las 13:15 hrs. 

El concierto se realizará en el patio de primaria, al aire libre.

Las familias deben asistir a todo el concierto ( de 11.15 hasta las 13.15).

Este día los alumnos, a las 13.30 horas, saldrán por las puertas habituales ( infantil calle Maribel, primaria calle Matamusinos)

Antes del concierto se tendrá que contestar el formulario ( un formulario por familia) con el número de asistentes por alumno (máximo dos personas por familia) para poder tener una previsión total de asistencia. En el mismo formulario se puede indicar si pueden colaborar en montar y desmontar el escenario. Este formulario se cerrará el lunes día 18/12/22. 

Gracias.

Un saludo.Equipo directivo