CIRCULAR 48 Mascareta FFP2 assignatura de Cor.Mascarillas FFP2 asignatura de Coro.

Benvolgudes famílies, 

Publicada la Resolució del conseller  d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 28 d’octubre de 2021, per la qual s’aproven els Protocols COVID-19 d’ensenyaments de música i dansa per al curs 2021-2022 i la modificació de les Resolucions que aproven les Instruccions d’organització i funcionament de cadascun dels tipus de centres en els que s’imparteixen els ensenyaments de música i dansa, que han de vigir per al curs escolar 2021-2022 i annex Protocol COVID !) Ensenyaments Música i Dansa

Per donar compliment al punt 4.5

Els recordam l’obligatorietat de la mascareta FFP2 per a l’assignatura de COR   i respectar la distància de seguretat d’un metre .

Tot l’alumnat ha de disposar de la mascareta FFP2 per a la propera sessió amb el  seu grup. 

La mascareta FFP2 ha d’estar dins una bossa higiènica i la han de guardar a la funda o al sobre de la carpeta de COR.

L’ús d’aquesta mascareta és exclusiu per a la l’assignatura de Cor. 

Recordam que les mascaretes tenen un ús limitat i es prega que reposin i es mantiguin sempre en bones condicions.

Gràcies. Direcció del centre.

Apreciadas  Familias, 

Publicada la Resolució del conseller  d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 28 d’octubre de 2021, per la qual s’aproven els Protocols COVID-19 d’ensenyaments de música i dansa per al curs 2021-2022 i la modificació de les Resolucions que aproven les Instruccions d’organització i funcionament de cadascun dels tipus de centres en els que s’imparteixen els ensenyaments de música i dansa, que han de vigir per al curs escolar 2021-2022 i annex Protocol COVID !) Ensenyaments Música i Dansa

Para dar cumplimiento al punto 4.5

Recuerden la obligatoriedad de la mascarilla FFP2  para la asignatura de CORO y respetar la distancia de seguridad de un metro .

TODO el alumnado debe disponer de la mascarilla FFP2 para la próxima sesión con su grupo. 

La mascarilla FFP2 debe estar dentro de una bolsa higiénica y la deben guardar en la funda o el sobre de la carpeta de CORO

El uso de esta mascarilla es exclusivo para la la asignatura de CORO

Recordamos que las mascarillas tienen un uso limitado y se ruega que las repongan y mantengan siempre en buenas condiciones.

Gracias. Dirección del centro