Circular 9 PROGRAMA DE LLOGUER D’INSTRUMENT ALUMNAT SON SERRA (PLIAS)

PROGRAMA DE LLOGUER D’INSTRUMENT ALUMNAT SON SERRA (PLIAS) PER ALUMNAT DE PRIMER I ALUMNAT NOU DE PRIMÀRIA.

Benvolgudes famílies.


Amb l’objectiu de facilitar a les famílies la gestió de lloguer o l’adquisició de l’instrument més adequat, assegurar la recepció de l’instrument i oferir unes condicions favorables per les famílies , el centre i l’AFA SON SERRA faciliten a les famílies que ho desitgin la possibilitat de participar al “Programa de lloguer d’instruments per alumnat Son Serra (PLIAS)”.
Aquest programa compta amb la conformitat de la Conselleria d’Educació i Cultura , la col·laboració de l’AFA i l’aprovació del Consell Escolar.


Es convoca a totes les famílies dels alumnes de 1r i alumnes nouvinguts de primària a la reunió que tindrà lloc el dia 5/09/2023 a les 17:00 hores, en la que s’explicarà el funcionament del programa de lloguer d’instruments musicals que MUSICASA posa a disposició de les famílies del nostre centre.
En aquesta reunió s’explicarà detalladament el funcionament d’aquest programa.
Entrada al centre pel carrer Maribel,48


Els interessats en participar han de dur una fotocòpia darrera nòmina, número de compte corrent al qual vulguin domiciliar les mensualitats i DNI del titular del compte.
Moltes gràcies a l’AFA per la seva col.laboració.
Cap estudis enseyaments musicals/direcció centre.

Apreciadas familias.

Con el objetivo de facilitar a las familias la gestión de alquiler o la adquisición del instrumento más adecuado, asegurar la recepción del instrumento y ofrecer unas condiciones de alquiler más ventajosas para las familias, el centro y el AFA SON SERRA facilitan a las familias que lo deseen la posibilidad de participar en el”Programa de alquiler de instrumentos para alumnado Son Serra (PLIAS)″.
Este programa cuenta con la conformidad de la Consejería de Educación y Cultura,la colaboración de la AFA y la aprobación del Consejo Escolar.

Se convoca a todas las familias de los alumnos de 1º y de nueva matrícula de primaria a la reunión que tendrá lugar el día 5/09/2023 a las 17:00 horas, en el CEIPIEEM Son Serra, en la que se explicará el funcionamiento del programa de alquiler de instrumentos musicales, que MUSICASA pone a disposición de las familias de nuestro centro.
En esta reunión se explicará detalladamente el funcionamiento de este programa.


Los interesados en participar deben traer una fotocopia de la última nómina, número de cuenta corriente a la que quieran domiciliar las mensualidades y DNI del titular de la cuenta.
Muchas gracias al AFA por su colaboración.
Jefe de estudios de enseñanzas musicales/dirección de centro.