Curs 23/24. Circular 1 Sol.licituds servei de Club del cole. Solicitudes servicio Club del cole.

Benvolgudes famílies.

S’adjunta el llistat de les sol.licituds presentades ( Circular 99 día 14 de maig de 2023)

Abans de setembre s’informarà per aquest mitjà ( plana web) dels documents que han de presentar, abans de l’inici de les classes, de forma presencial a la secretaria del centre o a la reunió de principi de curs amb el tutor/a abans de l’inici de les classes (consultar el dia de reunió al calendari de la plana web) .

Amb la presentació de la documentació es confirma la plaça, en cas contrari serà plaça vacant.

Les places confirmades i no ocupades el mes d’octubre ( excepte Infantil 3 anys) seran places vacants.

En cas de no necessitar les places SOL.LICITADES es prega notificar-lo amb brevetat i per escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.Es imprescindible que al correu consti el nom, llinatges i curs de l’alumne.

Moltes gràcies. Direcció del centre

Apreciadas familias.

Se adjunta el listado de solicitudes presentadas ( Circular 99 dia 14 de mayo de 2023) .

Antes de septiembre se informará por este medio ( página web) de los documentos que deben presentar, antes del inicio del inicio de las clases, de forma presencial en la secretaria del centro o en la reunión de principio de curso con el tutor/a ( consultar el día de la reunión en el calendario de la página web del centro).

La presentación de los documentos confirma la plaza, en caso contrario será plaza vacante.

Las plazas confirmadas que no se ocupen en octubre (excepto infantil 3 años) serán plazas vacantes.

En caso de no necesitar la plaza SOLICITADA se ruega notificarlo con brevedad y por escrito al correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. Se ruega que en el correo conste el nombre, apellidos y curso del alumno.

Muchas gracias. Dirección del centro.