Circular 103.Audicions tercer trimestre. Audicions tercer trimestre.

Estimades Famílies.


Ens complau anunciar-vos que la setmana del 22 al 26 de maig de 2023 es duran a terme les audicions del tercer trimestre.Les audicions es duran a terme en dues aules simultàniament i tan sols podran assistir-hi 2 acompanyants per alumne. Les dues aules seran el gimnàs i l’aula 19.
A l’agenda del vostre fill/a trobareu anotada la data, hora i aula de l’audició.
Els qui tinguin l’audició al gimnàs entraran per la porta del carrer Matamusinos. Els qui tinguin l’audició a l’aula 19 entraran pel carrer Maribel.


Les audicions es realitzaran en dues franges horàries


1a franja de 15:30 a 16:30
2a franja de 16:30 a 17:30

L’alumnat ha de venir 15 minuts abans de la seva audició, és a dir els qui tenen l’audició a les 15:30 han de venir a les 15:15. Els qui tenen l’audició a les 16:30 han de venir a les 16:15. L’alumnat entrarà sol, les famílies hauran d’esperar a l’hora de l’audició.
Us demanem màxima puntualitat i alhora paciència i comprensió per si es produeix algun retard en el començament de l’audició, ja que es poden donar moltes eventualitats durant el directe.

Durant aquesta setmana d’audicions, les classes individuals, de llenguatge musical i de banda/orquestra que es realitzen en horari de tarda (13:30 a 17:30) es permuten per les audicions, per tant, en la franja horària de 13:30 a 15:30 NO S’IMPARTIRAN CLASSES.

És important que recordeu als vostres fills que han de dur l’instrument i partitura el dia de l’audició, ja que és possible que el dia de l’audició no coincideix amb el seu dia habitual de classe.

Finalment, recordar-vos la importància de venir vestits adequadament: calçons/falda obscurs i camisa blanca. Cada família podrà gravar exclusivament l’audició del seu fill/a.


Moltes gràcies. Equip directiu.

Apreciadas Familias.

Nos complace anunciarle que la semana del 22 al 26 de mayo de 2023 se llevarán a cabo las audiciones del tercer trimestre. Se realizarán en dos aulas simultáneamente y solo podrán asistir 2 acompañantes por alumno. Las aulas serán el gimnasio y el aula 19.


En la agenda de su hijo/a encontrará anotada la fecha, hora y aula de la audición.
Quienes tengan la audición en el gimnasio entrarán por la puerta de la calle Matamusinos. Quienes tengan la audición en el aula 19 entrarán por la calle Maribel.
Las audiciones se realizarán en 2 franjas horarias


1a franja de 15:30 a 16:30
2 a franja de 16:30 a 17:30

El alumnado debe venir 15 minutos antes de su audición, es decir, quienes tienen la audición a las 15:30 deben venir a las 15:15. Quienes tienen la audición a las 16:30 deben venir a las 16:15. El alumnado entrará solo, las familias tendrán que esperar a la hora de la audición.Le pedimos máxima puntualidad y al mismo tiempo paciencia y comprensión por si se produce algún retraso en el comienzo de la audición, ya que se pueden dar muchas eventualidades durante el directo.


Durante esta semana de audiciones, las clases individuales, de lenguaje musical y de banda/orquesta que se realizan en horario de tarde (13:30 a 17:30) se permutan por las audiciones, por tanto, en la franja horaria de 13 :30 a 15:30 NO SE IMPARTIRÁN CLASES.


Es importante que recuerde a sus hijos que deben traer el instrumento y partitura el día de la audición, ya que es posible que el día de la audición no coincida con su día habitual de clase.


Por último, recordaros la importancia de venir vestidos adecuadamente: pantalones/falda oscuros y camisa blanca. Cada familia podrá grabar exclusivamente a su hijo/a.

Muchas gracias. Equipo directivo.