Circular 108.Valoració servei menjador escolar. Valoración servicio comedor ( obert fins 10 de juny).

Benvolgudes famílies

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari de valoració del menjador escolar ( 3r trimestre Comensals).

 El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar.

Els resultats… Llegeix més»

Circular 107.Valoració Servei Escoleta Matinera curs 2022/23 (obert fins dia 10 de juny).

Benvolgudes famílies

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari de valoració del servei “Escoleta Matinera”

 El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar.

Els resultats dels qüestionaris… Llegeix més»

Circular 105. Curs 2023/24. Programa Fons de recursos didàctics d’Educació Infantil . Fondo de recursos didácticos en educación infantil.

Benvolgudes famílies.

El Programa de recursos didàctics d’educació infantil, forma part del Projecte de Fons de llibres i recursos didàctics d’educació Infantil, Primària i Ensenyaments Elementals de Música del CEIPIEEM Son Serra, juntament amb el Programa de Finançament de llibres de text i material… Llegeix més»

Circular 104 curs 2023/24.Projecte de Fons de llibres i recursos didàctics de Primària i Ensenyaments Elementals de Música del CEIPIEEM Son Serra. Proyecto de Fondo de libros y recursos didácticos de Primaria y Enseñanzas Elementales de Música del CEIPIEEM Son Serra.

Benvolgudes families

El Projecte de Fons de llibres i recursos didàctics de Primària i Ensenyaments Elementals de Música del CEIPIEEM Son Serra, inclou dos programes: … Llegeix més»

Circular 102. Curs 2023/2024. Adjudicació d’instruments a 1r de primària. Adjudicación de instrumentos 1º de primaria.

Estimades famílies

Durant tot aquest curs 22-23, els vostres fills i filles han dut a terme una roda d’instruments setmanal per tal que puguin provar totes les especialitats instrumentals que s’imparteixen al centre i al mateix temps perquè el professorat pugui identificar quin és… Llegeix més»