Circular 108.Valoració servei menjador escolar. Valoración servicio comedor ( obert fins 10 de juny).

Benvolgudes famílies

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari de valoració del menjador escolar ( 3r trimestre Comensals).

 El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar.

Els resultats dels qüestionaris es poden consultar a la Memòria anual del centre (GESTIB).

PEL CURS 2023/24 HAN D’OMPLIR EL QÜESTIONARI DE SOL.LICITUD  DE PLAÇA QUE TROBARAN A LA PLANA WEB I ADJUNTAR ELS CERTIFICATS DE FEINA EN ELS TERMINIS ESTABLERTS I PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE ES SOL.LICITI UNA VEGADA PUBLICATS ELS LLISTATS.

Gràcies. Direcció centre.

Apreciadas familias.

Pedimos su colaboración cumplimentando  este cuestionario de valoración del comedor escolar ( 3r trimestre Comensals).

El motivo de pedir el nombre del alumno es para dar una respuesta individual a sus sugerencias y aclarar cualquier circunstancia por parte del Consejo Escolar.

Los resultados de los cuestionarios se pueden consultar en la Memoria anual del centro (GESTIB).


PARA EL CURSO 2023/24 DEBEN CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE SOLICITUD DE PLAZA QUE ENCONTRARÁN A LA PÁGINA WEB Y ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE TRABAJO Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITE UNA VEZ PUBLICADAS LAS LISTAS.

Gracias. Dirección del centro.

Qüestionari de valoració