Circular 36 Anglès, activitat extraescolar. Inglés actividad extraescolar.

Benvolgudes famílies.

Les activitats extraescolars  estan recollides a la programació general anual, organitzades per l’AFA i coordinades pel centre sota la supervisió i aprovació del consell escolar.

La participació és voluntària i el fet de participar implica acceptar i complir les normes d’organització del centre.

Cada curs es proposen… Llegeix més»

Circular 43 Actualització Pla de contingència: activitats extraescolars. Actualización Plan de contingència: Actividades extraescolares

Benvolgudes families

S’adjunta la darrera actualització del Pla de Contingència que serà efectiva a partir del mes de novembre. Rebran tota la informació per la plana WEB del centre, AFA i als taulons informatius a les portes d’accés al centre.

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias,

Se… Llegeix més»

35a circular . Activitat extraescolar d’horabaixa Club del Cole. Actividad extraescolar de tarde Club del Cole.

 
 
 
 

 
 
Benvolgudes famílies
En compliment de l’apartat II, punt 5è  de l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 (BOIB 15 de desembre)
Queda temporalment suspesa l’activitat extraescolar d’horabaixa “Club del Cole”. El centre comunicarà a les famílies usuàries del servei qualsevol canvi de la… Llegeix més»