Circular 106.Valoració extraescolars.Valoración extraescolares.(obert fins dia 10 de juny)

Benvolgudes famílies

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari de valoració del servei de les activitats extraescolars.

 El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar.

Els resultats dels qüestionaris es poden consultar a la Memòria anual del centre (GESTIB).

PEL CURS 2023/24 HAN D’OMPLIR EL QÜESTIONARI DE SOL.LICITUD  DE PLAÇA QUE TROBARAN A LA PLANA WEB EN ELS TERMINIS ESTABLERTS I PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE ES SOL.LICITI UNA VEGADA PUBLICATS ELS LLISTATS.

Gràcies.Direcció centre.

Apreciadas familias.

Pedimos su colaboración cumplimentando  este cuestionario de valoración del servicio de las actividades extraescolares.

El motivo de pedir el nombre del alumno es para dar una respuesta individual a sus sugerencias y aclarar cualquier circunstancia por parte del Consejo Escolar.

Los resultados de los cuestionarios se pueden consultar en la Memoria anual del centro (GESTIB)


PARA EL CURSO 2023/24 DEBEN CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE SOLICITUD DE PLAZA QUE ENCONTRARÁN A LA PÁGINA WEB RESPETANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITE UNA VEZ PUBLICADOS LAS LISTADOS.

Gracias. Dirección del centro.

Qüestionari  de valoració