Circular 102. Curs 2023/2024. Adjudicació d’instruments a 1r de primària. Adjudicación de instrumentos 1º de primaria.

Estimades famílies

Durant tot aquest curs 22-23, els vostres fills i filles han dut a terme una roda d’instruments setmanal per tal que puguin provar totes les especialitats instrumentals que s’imparteixen al centre i al mateix temps perquè el professorat pugui identificar quin és l’instrument que més se’ls hi adapta.

Ara ha arribat el moment de fer la tria d’instruments a través d’un formulari que es compartirà amb vosaltres al vostre email personal, el dilluns dia 22/05/2023, i estarà operatiu fins dia 26/05/2023. En ell se us demana que contesteu una sèrie de preguntes (totes obligatòries), referents a quin és l’instrument que li agradaria aprendre. Tan sols s’acceptarà una resposta per alumne, en cas de rebre’n més d’una, es tindrà en compte únicament la darrera resposta rebuda. En cas que no rebeu l’email, us demanaria que m’ho féssiu saber a aquest correu electrònic:

lferrer@ceipsonserra.org

Una vegada tinguem les respostes, tenint també presents les notes que ha posat el professorat, les necessitats del centre i la quota de professorat, es farà l’adjudicació d’instruments. 

L’adjudicació es penjarà a la plana web i s’establirà un període de reclamacions. 

Una vegada tancat el període es farà l’adjudicació definitiva.

Les respostes al formulari son molt importants, a aquelles famílies que no contestin en el període establert se’ls farà l’adjudicació d’ofici, sense possibilitat de reclamació. 

Durante todo este curso 22-23, sus hijos e hijas han participado en la rueda semanal de instrumentos donde han podido conocer y experimentar con todas las especialidades instrumentales que se imparten en el centro y al mismo tiempo ha permitido que el profesorado pueda identificar cuál es el instrumento que más se adapta a ellos.

Ahora ha llegado el momento de realizar la elección de instrumentos a través de un formulario que se compartirá con ustedes en su email personal, el lunes día 22/05/2023, y estará operativo hasta el día 26/05/2023. En el se les pide que contesten a una serie de preguntas (todas obligatorias), referentes a cuál es el instrumento que le gustaría aprender. Solamente se aceptará una respuesta por alumno, en caso de recibir más de una, se tendrá en cuenta únicamente la última respuesta recibida. En caso que no reciba el email, por favor indíquenmelo al correo :lferrer@ceipsonserra.org

Recibidas sus respuestas, teniendo presentes las notas que ha puesto el profesorado, la cuota de profesorado y las necesidades del centro, se procederá a la adjudicación de instrumentos.

La adjudicación se colgará en la página web y se establecerá un período de reclamaciones.

Una vez cerrado el período se hará la adjudicación definitiva.

Las respuestas al formulario son muy importantes,a aquellas familias que no contesten en el período establecido se les hará la adjudicación de oficio, sin posibilidad de reclamación.

Atentament. Equip Directiu