Circular 10. Escoleta matinera i club del cole.

Benvolgudes families

En relació amb les places sol.licitades dels serveis d’escoleta matinera i club del cole, han de confirmar la plaça.

Com?

Presentant al centre la documentació que s’adjunta en aquesta circular

Quan?

Abans de l’inici de les classes, de forma presencial a la secretaria del centre o a les reunions de tutoría convocades la primera setmana de setembre.

ATENCIÓ

La documentació no es pot enviar per correu electrònic.

La presentació dels documents confirmarà la plaça

Les places no confirmades o confirmades i no ocupades al mes d’octubre (excepte Infantil 3 anys) seran places vacants i passaran als alumnes en llista d’espera.

Una salutació. Direcció centre

Estimadas familias 
En relación con las plazas solicitadas de los servicios de escoleta madrugadora y club del cole, deben confirmar la plaza.
¿Cómo? Presentando en el centro la documentación que se adjunta en esta circular
¿Cuándo? Antes del inicio de las clases, de forma presencial en la secretaría del centro o en las reuniones de tutoría convocadas primera semana de septiembre.
ATENCIÓN La documentación no se puede enviar por correo electrónico. La presentación de los documentos confirmará la plaza.

Las plazas no confirmadas o confirmadas y no ocupadas en el mes de octubre (excepto Infantil 3 años) serán plazas vacantes y pasarán a los alumnos en lista de espera.

Un saludo. Dirección centro