Circular 87. Reunió amb les families de segon de primària. Reunión con las familias de segundo de primaria.

Benvolgudes families

Dimecres dia 5 de juny, de 16’30 a 17’15 hrs. està convocada la reunió presencial

El pas de segon a tercer de primària (LOMLOE i ensenyaments elementals de música).

A la reunió no pot assistir l’alumnat. Recordin que, abonant el servei, poden fer ús del club del cole fins les 17 hores.

Una salutació. Direcció centre

Apreciadas familias

El miércoles día 5 de junio, de 16’30 a 17’15 hrs., está convocada la reunión presencial

El paso de segundo a tercero de primaria (LOMLOE y enseñanzas elementales de música).

En las reuniones con familias no pueden asistir los/as alumnos/as.Recuerden que, abonando el servicio, pueden hacer uso del club del cole hasta las 17 horas .

Un saludo. Dirección centro.