Circular 87.Adscripció a Secundària (ESO). Adscripción a secundaria (ESO).

Benvolgudes famílies de sisè de primària.

Dimarts, dia 28 de març, comença el termini per a la presentació de sol·licituds als processos d’adscripció a Secundària (ESO) per al curs escolar 2023/24 i finalitza el dia 3 d’abril .

En aquesta adreça trobaran tota la informació.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

Es tramitarà preferentment per via telemática

Per poder iniciar la sol.licitud hi ha diversos procediments

  • Utilitzant el sistema Cl@ve
  • Utilitzar el codi d’usuari GESTIB o usuari CAIB
  • Creant un tràmit anònim  ( dades personals)

La sol.licitud telemática es durà a terme per mitjà de la plataforma informática de l’administració digital del Govern de les Illes Balears .                  

No obstant els usuaris  que ho necessitin poden dur a terme de manera presencial i  sempre amb cita prèvia, els tràmits necessaris dels procesos administratius relacionats amb la prestació de serveis educatius.

La realització del tràmit presencial  és per aquells sol.licitants que no disponsen de medis adients per a dur a terme el tràmit telemàtic o per circumstàncies personals com per exemple la recent incorporació al sistema educatiu espanyol, la barrera idiomática o cultural, etc.

Han de recordar que si no es fa el tràmit se’ls adjudicarà una plaça d’ofici entre els centres als quals opten per adscripció ( IES Emili Darder  IES G. Sagrera).

A la plana web del centre està publicada la informació dels IES.

Una salutació. Equip directiu.

Apreciadas familias de sexto de primaria.

El martes, dia 28 de marzo, se inicia el plazo para la presentació de solicitudes en el proceso de adscripción a Secundaria (ESO)para al curso escolar 2022-23 finalizando el dia 3 de abril .

Se tramitará preferentemente por vía telemática

Para poder iniciar la solicitud hay varios procedimientos

  • Utilizando el sistema Cl@ve
  • Utilizar el código de usuario GESTIB o usuario CAIB
  • Creando un trámite anónimo (datos personales)

La solicitud telemática se llevará a cabo por medio de la plataforma informática de la administración digital del Gobierno de las Islas Baleares .

En este enlace encontrarán toda la información:

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

Los usuarios que lo necesiten pueden realizar de manera presencial y siempre con cita previa, los trámites necesarios de los procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios educativos.

La realización del trámite presencial es para aquellos solicitantes que no disponen de medios adecuados para llevar a cabo el trámite telemático o por circunstancias personales como por ejemplo la reciente incorporación al sistema educativo español,la barrera idiomática o cultural, etc.

Deben recordar que si no se hace el trámite se les adjudicará una plaza de oficio entre los centros a los que optan por adscripción (IES Emili Darder IES G. Sagrera).

En la página web del centro está publicada toda la información de los Institutos.

Un saludo. Equipo directivo