Circular 96. Calendari escolar 2023/24. Calendario escolar 2023/24

Benvolgudes famílies:

Compartim el calendari escolar pel proper curs 2023/2024.

Salutacions. Direcció.

Bienvenidas familias.

Compartimos con ustedes el calendario escolar del próximo curso 2023/24.

Dirección centro.

El curs escolar 2023-2024 començarà dia 11 de setembre i acabarà el 21 de juny

El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2023-2024 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada aquest horabaixa per videoconferència.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2022-2023.

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà l’11 de setembre de 2023 i acabarà el 21 de juny de 2024.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2023 fins al 5 de gener de 2024 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 28 de març al 5 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional)

Dia 1 de novembre  de 2023 (Dia de Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2023 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2023 (Immaculada Concepció)

Dia 6 de gener  de 2024 (Epifania del Senyor)
Dia 1 de març de 2024 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2024 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 29 de febrer de 2024 (Festa Escolar Unificada)

 Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Així mateix els centres poden establir dos dies festius de lliure disposició. Han de fer constar els dies triats a la programació general anual i ho han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l’inici de curs, un cop hagin estat aprovats.