Circular 10.Actualització llistat menjador . Actualizacion listado comedor.

Actualització dia 7 de setembre ( aquesta setmana es publicaran les llistes definitives)

Benvolgudes families

Una vegada confirmada la plaça es prega llegir acuradament la circular 5 Documents menjador escolar. Documentos comedor escolar, publicada el dia 1 de setembre.

La documentació es pot lliurar a les reunions presencials de famílies convocades la setmana vinent o el primer dia de servei. Recordeu que han d’estar signats pels progenitors.

Gràcies.  Direcció centre.

Apreciadas familias.

Una vez confirmada la plaza se ruega leer detenidamente la circular 5 Documents menjador escolar. Documentos comedor escolar, publicada el 1 de septiembre.

La documentación se puede entregar en las reuniones presenciales de familias convocadas la próxima semana o el primer día de servicio. Recuerden que debe estar firmada por los progenitores.

Gracias. Dirección centre.