2a CIRCULAR INFORMATIVA

 

 

Bon dia

Els preguem llegir atentament les circulars per evitar fer consultes innecessàries que col·lapsen la línia telefònica i el correu de centre.

Correu de centre: a l’escenari A i B l’únic correu vàlid és el ceipieemsonserra@educaib.eu , no han de fer servir el correu de l’alumne  ni dels tutors.

A la circular adjunta se’ls informa de les següents qüestions: 

Reunions.

Normativa.

Classes.       

 Inici del curs.

Entrades i sortides. 

Servei de menjador.

Servei d’Escoleta Matinera i club del cole. 

Documents dels alumnes.

Medicacions dels alumnes.

AFA.

Famílies enllaç.

Dubtes i consultes

A la pàgina WEB trobaran un qüestionari, poden enviar els seus dubtes i consultes de caràcter general per a poder donar-lis  resposta a les reunions de famílies convocades per a la setmana que ve.

Equip directiu del CEIPIEEM Son Serra.

 

Buenos dias .

Les rogamos lean atentamente las circulares para evitar  realizar consultas innecesarias que colapsan la línea telefónica y el correo del centro.

Correo del centro: en el escenario A y B el único correo oficial es el ceipieemsonserra, no deben usar el correo del alumno  de los tutores.

En la circular  que se adjunta se les informa de

Reuniones.

Normativa.

Clases.

Inicio del curso.

Entradas y salidas.

Servicio de comedor.

Servicio de Escoleta Matinera y Club del Cole

Documentos de los alumnos.

Medicaciones de los alumnos.

 AFA.

Familias enlace.

Dudas y consultas

En la página WEB encontraran un cuestionario, pueden enviar sus dudas y consultas de carácter general para poder darles  respuesta en la reuniones de familias convocadas para la semana que viene.

Equipo Directivo del CEIPIEEM Son Serra

                                        

 

CIRCULAR INFORMATIVA 2ª