38 CIRCULAR ORIENTACIONS VENTILACIÓ CENTRES EDUCATIUS . ORIENTACIONES VENTILACIÓN CENTROS EDUCATIVOS

 

Benvolgudes Famílies.

Adjuntam les orientacions rebudes,  per part de la Direcció General de Planificació i centres, relacionades amb la ventilació dels centres educatius.

Pregam que tornin a llegir la informació de la circular núm. 37 Mesures d’hivern que varen compartir amb vostès el divendres dia 8 de gener.

Avui  han subministrat els mesuradors de CO2.

Una salutació. La direcció del centre.

ORIENTACIONS VENTILACIO CENTRE GENER 202111012021

ORIENTACIONS VENTILACIO CENTRE II GENER 202111012021

 

Apreciadas familias

Adjuntamos las orientaciones recibidas,  por parte de la Dirección General de Planificación y centros, relacionadas con la ventilación de los centros educativos.

Rogamos vuelvan a leer toda la información de la circular 37 Medidas de invierno que compartimos con ustedes el viernes dia 8 de enero.

Hoy  han suministrado los medidores de CO2.

Un saludo.

La dirección del centro.

 

ORIENTACIONES VENTILACIÓN CENTRO ENERO 202111012021