Circular 38. Consell Escolar: proclamació de candidatures provisionals.

Reunida la Junta Electoral del centre es publica i comunica a la comunitat educativa les candidatures provisionals del sector famílies.

Sra. Antònia Hernández Sampol

Sr. Guillem Pérez Mas.

Presentació de reclamacions de candidatures provisionals fins dia 14 de novembre a les 12 hores.

Publicació candidatures definitives i inici de la campanya electoral dia 18 de novembre.

Eleccions de representants de famílies dia 30 de novembre.

Una salutació.

Junta Electoral CEIPIEEM Son Serra.

Reunida la Junta Electoral del centro se publica y comunica a la comunidad educativa las candidaturas

provisionales del sector de familias.

Sra Antonia Hernández Sampol .

Sr. Guillem Pérez Mas.

Presentación de reclamaciones a las candidaturas provisionales hasta el día 14 de noviembre a las 12 horas.

Publicación de candidaturas definitivas e inicio de la campaña electoral día 18 de noviembre.

Elecciones de representantes de las familias día 30 de noviembre.

Un saludo.

Junta Electoral CEIPIEEM Son Serra.