Circular 26. Convocatòria reunió de families amb la dietista (empresa menjador escolar).Reunión de las familias con la dietista (empresa comedor escolar).

Reunió famílies usuaries del servei de menjador .

El dimecres dia 19 d’octubre, de 16 a 17 hores, es convoca via MEET a les families usuàries del menjador a una reunió amb la Sra. Maria Colomer, dietista de l’empresa del menjador Can Arabí.

Es tractaran temes del menú escolar i dubtes de les families relacionades amb l’alimentació.

Per participar s’ha d’omplir el qüestionari adjunt abans del dia 19.

Gràcies. Direcció centre

Reunión familias usuarias del servicio de comedor .

El miércoles día 19 de octubre, de 16 a 17 horas, se convoca vía MEET a las familias usuarias del comedor a una reunión con la Sra. María Colomer, dietista de la empresa Can Arabí.

Se trataran temas relacionados con el menú escolar y dudas de las familias relacionadas con la alimentación.

Para participar se tiene que cumplimentar el cuestionario adjunto antes del día 19.

Gracias. Dirección centro.

Clicar per accedir al formulari/clicar para acceder al cuestionario

https://forms.gle/TKe6D2PXfUjBwF8L7