Circular 7 Recordatori reunió mares i pares de principi de curs.

Benvolgudes families

Recordatori important

El dia 12 de juny es va compartir amb vostès la circular 114. Curs 2023/24 .Reunions d’ inici de curs.

“…A la plana web ja estan convocades les reunions presencials d’inici de curs amb els tutors/es de cada aula. Clicant damunt l’apartat calendari ( seleccionar mes de setembre ) trobaran les diferents convocatòries, els dies i l’ horari.

Cal recordar que

La seva assistència és necessaria .

A les reunions s’informarà dels aspectes generals de cada aula i del curs

En cas que els hi demanin a la feina, el centre pot fer un certificat d’assistència.

És una reunió per mares, pares i tutors/es, els alumnes (infantil, aula de colors i primària) no poden assistir ni romandre a l’escola durant les reunions ( incloent-hi l’entrada, passadissos, porxos i patis)...” Normativa centro

Gràcies.CEIPIEEM Son Serra

Apreciadas familias

Recordatorio importante

El dia 12 de junio se compartió con ustedes la circular 114 curso 2023/24 .Reuniones de inicio de curso.

“…en la página web ya están convocadas las reuniones presenciales de principio de curso con los tutores/as de cada aula. Clicando sobre el apartado calendari ( seleccionando el mes de septiembre), encontraran las diferentes convocatorias, los días y el horario.

Recuerden que

Su asistencia es necesaria.

En las reuniones se informará de los aspectos generales de cada aula y del curso.

En el caso de requerir, laboralmente, justificar la asistencia a la reunión el centro puede expedir un certificado.

Es una reunión para madres, padres y tutores , los alumnos ( infantil, aula de colores y primaria) no pueden asistir ni permanecer en el centro durante las reuniones ( incluyendo la entrada, pasillos, porches y patios)Normativa centro.

Gracias. CEIPIEEM Son Serra