Circular 92. Mesures amb les temperatures actuals ( recordatori).

Benvolgudes famílies.

Pregam la seva col·laboració en els següents apartats que els tornam a recordar.

Aigua

Donat que les fonts d’aigua estan clausurades  ( Pla de Contingència en vigor)  amb la pujada de temperatures  pregam que  tots els alumnes  duguin l’aigua suficient per a  la jornada escolar ( poden dur dues cantimplores/ampolles d’aigua. )

Dins el recinte escolar ( recordatori)

  • S’ha d’anar amb la roba adequada ( no roba de platja) .
  • No estan permeses les xancles, sabates amb rodes o llums.

Gràcies. Direcció.

                                                                          TOTS JUNTS EDUCAM!

Apreciadas familias.

Solicitamos su colaboración con las siguientes indicaciones que les recordamos de nuevo.

Agua

Debido a que las fuentes de agua están clausuradas ( Plan de Contingencia en vigor) al aumentar la temperatura  diaria es necesario  que los alumnos traigan  agua suficiente para  la jornada escolar ( pueden traer dos cantimploras o botellas de agua).

En el recinto escolar (recordatorio)

  • Asistir con la ropa adecuada ( no ropa de playa).
  • No están permitidas las chanclas, deportivas con ruedas o luces. 

Gracias. Dirección

                                                                    TODOS JUNTOS EDUCAMOS!