14a Circular. Families de 3r i 4t de primària.

Benvolgudes famílies de 3r i 4t de primària


Amb relació a l’entrada dels seus fills/es

Primer agrair a la majoria de les famílies que han respectat i complit les normes establertes que tenen com a objectiu la protecció dels seus fills/es

Malauradament no s’han organitzat  correctament la distribució dels espais assignats a cada classe. S’han modificat i l’entrada serà més segura àgil. 

S’ha de complir ESTRICTAMENT l’horari d’entrada assignat a cada grup, aixó vol dir que com a families no poden arribar abans de l’horari assenyalat

 3r de primària a les 8’45 hrs carrer Maribel/carrer Pardo Bazán

4t de primària a les 8’50 hrs  carrer Maribel/carrer Pardo Bazán

Els recordem

Estam a un escenari B i en situació de PANDÈMIA.

NO podem relaxar-nos.

Anar a l’escola és necessari , hem de minimitzar el risc de contagi .

Es responsabilitat de les famílies complir aquestes normes.

1-Un sol acompanyant  per alumne.
2-Els alumnes s’han de situar en fila a la vorera que envolta el centre, a l’hora i zona indicada als cartells.
3-Aniran entrant en fila per la porta del carrer Maribel  mantenint la distància de seguretat.
4-Si arriben quan la classe del seu fill està accedint, han d’acompanyar al seu fill/a al final de la fila, en cas de no fer-ho és una falta de respecte als altres alumnes i un exemple inadequat de comportament social pel seu fill/a
5-Si, excepcionalment, arriben i la classe del seu fill/a ja ha entrat, han d’esperar a les 9 hrs  mantenint la distància de seguretat amb  la resta dels alumnes que esperen per entrar. 

6-Els grups de pares / mares no han de romandre ni reunir-se en la porta de l’entrada. 

7-.Hi ha espais allunyats  de l’entrada i les voreres perquè vostès, com adults,  puguin relacionar-se si ho trobam necessari, prudent i oportú.

8-Donada la limitació actual  d’espai  un sol acompanyant per alumnes.

9-No poden esperar, aturar-se davant la porta d’entrada ni la seva vorera. Aquest és un espai exclusiu per l’accés dels alumnes i del seu tutor/a.
En aquests moments el tutor/a no els pot atendre de forma individual, l’objectiu és que els alumnes accedeixen al centre de la forma més àgil possible. Per informacions o comentaris recordin que és l’agenda el canal de comunicació directa amb el tutor/a.


5-L’acomiadament ha de ser abans que es posin a la fila, si comencen a besar, abraçar als seus fills la fila no avança, es produeix un retard i un emboç. Tenguin en compte que darrera de la classe dels seus fills/es hi ha altra classe per entrar.

REFLEXIÓ.El centre ha organitzat els grups de classe, seguint la normativa i les característiques del nostre centre per tal de minimitzar el risc de contagi.
Els grups estables impliquen, entre altres,  alumnes separats, grups-classe sense contacte físic, limitacions organitzatives/pedagógiques,   fonts del pati clausurades,  torns de pati diferenciats, grups bombolla al menjador, escoleta i club, no poder fer activitats extraescolars. És un gran esforç pels seus fills i pel centre.
Com a famílies han d’evitar fora del centre els contactes entre alumnes de diferents grups perquè en el cas d’un contagi  per contacte es produirà un brot a diferents classes i l’escola es tancarà.
No és una situació fàcil , pensen que els seus fills/es estan demostrant una gran capacitat d’adaptació i compliment de les normes. Com adults tenim una gran responsabilitat.

L’INCOMPLIMENT REITERAT DE LES NORMES SERÀ REGISTRAT I COMUNICAT ALS ORGANISMES COMPETENTS EN MATÈRIA DE SALUT I EDUCACIÓ.

Gràcies.La direcció del centre