Circular 9 Al.lèrgies. Col.laboració de les famílies.

Benvolgudes famílies
Per greus situacions mediques durant aquest curs no poden dur al centre cap
mena de fruits secs incloent-hi coques/pa/galletes amb fruits
secs/semilles, o amb traces, xocolatines i la pasta de cacao ( tipus
nocilla), determinades fruites (plàtan, taronja, mandarina,clementina,
melicotó, paraguai, nectarina, prunes i kiwis i berenars amb sucedani
de cranc.
Aquesta norma també s’aplica al menjador, activitats complementàries,
extraescolars i a les festes d’escola (horari lectiu i extraescolar) . Moltes gràcies.

Gràcies per col.laborar en fer de la nostra escola un lloc segur per a tots/es!
Equip directiu CEIPIEEM Son Serra

Apreciadas familias
Por graves situaciones médicas, durante este curso no se pueden traer al centro
ningún tipo de frutos secos, incluyendo bizcochos/pan/galletas con frutos
secos o semillas ni con trazas, las chocolatinas y la pasta de cacao (tipo
nocilla), determinadas frutas (plátano, naranja, mandarina ,clementina,
melocotón, paraguayo, nectarina, ciruelas o kiwi), ni meriendas con
sucedáneo de cangrejo .
Esta norma se aplica al comedor, actividades complementarias, extraescolares y
celebraciones/fiestas de centro. Muchas gracias.
¡Gracias por colaborar con un centro seguro para todos/as ¡

Equipo directivo CEIPIEEM Son Serra